SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FTR-FTRMI03
FTR-FTRMI03
Planeet en Politiek: Klimaatverandering en Duurzaamheid in Context
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FTRMI03
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. G.E. Kuperus
Overige cursussen docent
Docent
J. Vermeer, MA
Overige cursussen docent
Examinator
J. Vermeer, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
J. Vermeer, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het doel van deze cursus is dat je kennismaakt met de nuances en problemen rondom (het debat over) klimaatverandering.

Na afloop van de cursus kun je:
  • de wetenschap achter klimaatverandering basaal uitleggen;
  • verschillende perspectieven op de politieke/normatieve consequenties van klimaatverandering onderscheiden;
  • de theorie uit de cursus toepassen op een zelfgemaakt product dat betrekking heeft op (de discussie over) klimaatverandering;
  • samenwerken aan een opdracht voorbij de grenzen van je eigen disicpline(s). 
Inhoud
In deze cursus ga je aan de slag met verschillende perspectieven op klimaatverandering. De aardwetenschappen beschrijven een ontregelde planeet in termen van CO2 emissies, veranderende sedimentatiepatronen en massa-extincties. Daartegenover staat de culturele mens die probeert deze beschrijvingen een plek te geven in haar manieren van leven. Kortom, de ‘planeet’ botst met de ‘politiek’. De relatief eenduidige wetenschap leidt tot veel verschillende reacties over hoe hier mee om moet worden gegaan.

Verschillende gastdocenten presenteren verschillende facetten van de klimaatcrisis, waarop kritisch gereflecteerd wordt. Gaan technologische handigheidjes ons redden of verder de vernieling in sleuren? Kunnen we leren van hoe andere samenlevingen en religies omgaan met de natuur? Moeten we onze hoop vestigen op een wereldregering, of moeten we vooral lokaal aan de slag? Kun je zelf het verschil maken, of moeten grote bedrijven aan banden gelegd worden?

Je gaat samen met je medestudenten van de hele faculteit een product maken over (reacties op) klimaatverandering, waarbij je actief een verband legt tussen theorie en praktijk. Klimaatverandering spreekt niet alleen ons denken aan, maar kan ook invloed hebben op ons handelen. Jullie worden aangemoedigd om een vrije en creatieve invulling te geven aan dit product.
Niveau

Voorkennis
Er is geen vakspecifieke voorkennis vereist. Er wordt wel uitgegaan van een succesvol afgeronde cursus over academische vaardigheden. 
Toetsinformatie
Gedurende de cursus zijn er schriftelijke opdrachten. Tijdens de cursus werk je aan een product (bijvoorbeeld een toneelstuk, krantenartikel, festival, lezing, spel, etc.) waarover je zult presenteren. Om voor een beoordeling in aanmerking te komen, moet je product in samenwerking met medestudenten tot stand zijn gekomen. Het resultaat is voldaan/niet voldaan.
Bijzonderheden
Deze cursus wordt gevolgd door religiewetenschappers, theologen en filosofen. 
Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Sustainability certificate

Toetsen
Mondelinge presentatie + so
Weging1
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

SluitenHelpPrint
Switch to English