SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: JUR-3REFILEUP
JUR-3REFILEUP
Rechtsfilosofie in EU-perspectief
Cursus informatieRooster
CursusJUR-3REFILEUP
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Rechtsfilosofie;
Docenten
Coördinator
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2A  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
SEM2A
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student verwerft kennis van en inzicht in centrale begrippen en theorieën binnen de rechtsfilosofie
  • De student leert de betekenis en toepasselijkheid van deze begrippen en theorieën te begrijpen en te beoordelen aan de hand van een analyse van een specifiek juridisch en politiek vraagstuk
  • De student is in staat om klassieke en hedendaagse filosofische teksten te analyseren, de kernargumentatie die erin vervat ligt te reconstrueren, helder te presenteren en te beoordelen, zowel mondeling als in geschrift
Inhoud
Binnen het internationale rechtssysteem bestaat er een spanning tussen het principe van staatssoevereiniteit enerzijds en de erkenning van universele, individuele mensenrechten anderzijds. In deze cursus lezen en bediscussiëren we klassieke en hedendaagse teksten uit de rechtsfilosofie en politieke filosofie die ons in staat stellen om deze spanningsverhouding aan het licht te brengen en kritisch te doordenken. In onze analyse zullen we ons laten leiden door het verschijnsel van menselijke migratie en het vraagstuk van de regulering daarvan binnen het internationale rechtssysteem. Welke verplichtingen hebben staten jegens immigranten, en op welke gronden? Hebben staten het recht om immigranten te weigeren, of komt aan ieder mens het recht toe om zich waar dan ook op aarde te vestigen? Welke rechtvaardigingen bestaan er voor het maken van onderscheid tussen burgers en verschillende typen migranten, zoals arbeidsmigranten, asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden? Door deze vragen te doordenken stellen we onszelf in staat om de betekenis, geldigheid en reikwijdte te verkennen van fundamentele begrippen die ten grondslag liggen aan ons internationale rechtssysteem, waaronder ’staatssoevereiniteit’, ‘volkssoevereiniteit’, ‘burgerschap’ en ‘mensenrechten’. Daarbij zullen we tevens aandacht besteden aan de specifieke aard en context van de Europese Unie.
Niveau

Voorkennis
Vakvoorkennis: geen Studiepunten: 45 EC aan B1-vakken.
Toetsinformatie
Combinatie van mondeling tentamen (70% van eindcijfer) en schriftelijk voorbereide mondelinge presentatie (30% van eindcijfer).
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat: mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 - (36)12186, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nl

Docent: dr. W.W.H. Cornelissen, Montessorilaan 10, kamer 03.011, e-mail: wout.cornelissen@ru.nl, spreekuur: op afspraak.
 
Verplicht materiaal
Syllabus
De tijdens de colleges behandelde stof wordt aan de studenten ter beschikking gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeHoorcollege

Opmerking
Interactief hoorcollege
Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging70
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok SEM2A, Blok SEM2A

Presentatie
Weging30
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok SEM2A, Blok SEM2A

SluitenHelpPrint
Switch to English