SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LET-CIWB257
LET-CIWB257
Gezondheidscommunicatie
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB257
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.B. Ruiter
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. van Woudenberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus
  • kan de student de belangrijkste elementen in de gezondheidscommunicatie herkennen en verschillen met andere communicatiedomeinen aanwijzen;
  • kan de student de doelen die organisaties en individuen nastreven in gezondheidscommunicatie aanwijzen en de strategieën die ze daarvoor inzetten herkennen;
  • kan de student een beredeneerd oordeel geven over de effectiviteit van bestaande gezondheidscampagnes en deze herontwerpen;
  • kan de student de effectiviteit van bestaande communicatie-uitingen toetsen middels kwantitatief onderzoek.
Inhoud
In deze cursus maakt de student kennis met de basisbegrippen, modellen en theorieën op het gebied van de gezondheidscommunicatie. Tijdens de colleges verwerven studenten inzicht in de voorspellers van gezondheidsgedrag en de leren zij onderscheid te maken tussen gezondheidsgedrag en ander (gepland of ongepland) consumentengedrag. Daarnaast maken studenten kennis met verbale en nonverbale aspecten van communicatie die een rol spelen bij het informeren over gezondheidsissues, bijvoorbeeld in arts-patiëntgesprekken, in journalistieke teksten, en in voorlichtingscampagnes. De student gaat daarnaast zelf aan de slag met het herontwerpen en toetsen van de effectiviteit van bestaande voorlichtingscampagnes in een groepsopdracht.
Niveau

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor minorstudenten van andere faculteiten (max. 25 studenten).
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Boek plus artikelen
ISBN:978-0-415-82454-5
Titel:Health communication: Theory, method, and application
Auteur:Nancy Harrington
Uitgever:Routledge
Druk:1
Kosten:68,00
Werkvormen
Hoorcollege/Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging65
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Groepsopdracht
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English