SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LET-GESB2105
LET-GESB2105
Gendergeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2105
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. L.J. Bulten
Overige cursussen docent
Docent
T.O. Delpeut, MA
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
• verbanden te leggen tussen gender en een aantal centrale Europese en westerse historische thema's;
• historische voorbeelden te geven van opvattingen over genderidentiteiten (M/V/X), seksualiteit  en aanverwante begrippen;
• de begrippen gender en intersectionaliteit uit te leggen en toe te passen;
• te reflecteren op het belang van een genderanalyse voor het begrijpen van historische processen; 
• te reflecteren op het belang van een historische analyse voor het begrijpen van gender;
• op een elementair niveau historische bronnen vanuit een genderhistorisch perspectief te analyseren en interpreteren;
• de verworven kennis, inzichten en vaardigheden samen te voegen in een logisch en helder opgebouwd academisch betoog.
• een onderbouwde discussie te voeren die verder gaat dan het uitdrukken van a priori standpunten, maar waarbij je actuele genderthema’s kunt historiseren en contextualiseren;

 
Inhoud

In deze cursus maken studenten geschiedenis kennis met een conceptuele benadering van de geschiedenis aan de hand van het concept gender. Dit doen we vanuit een tweeledige doelstelling: geschiedenisstudenten krijgen zo een dieper inzicht in de toegevoegde waarde van een genderperspectief bij het bestuderen van historische ontwikkelingen. Voor studenten die het vak binnen de minor gender volgen is het juist interessant om te onderzoeken wat een historische benadering oplevert voor het nadenken over gender in onze huidige context.

Studenten maken eerst kennis met het concept gender; daarnaast leren ze in de loop van de cursus ook aanverwante begrippen kennen, zoals patriarchaat, privé-openbaar, seksualiteit en verwantschap, lichaam en natuur, mannelijkheid en vrouwelijkheid, geaardheid en identiteit, en intersectionaliteit. De cursus is georganiseerd rondom zeven hoorcolleges. Na een inleiding en twee hoorcolleges waarbij Europese tijdsperiodes vanuit een genderhistorische benadering geanalyseerd worden, gaan we dieper in op vier subthema’s: feminisme, seksualiteit en lichamelijkheidsgeschiedenis, queer geschiedenis en gender in intersectie met racisme en kolonialisme.

De cursus maakt onderdeel uit van het schrijfdossier van de opleiding geschiedenis en wordt afgesloten met een portfolio dat bestaat uit een paper en kleinere opdrachten.  
 

Niveau
B-2
Voorkennis

Toetsinformatie
Portfolio
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Gender, Sex and the Making of Modern Europe. A History from the French Revolution to the Present Day
Auteur:Annette A. Timm and Joshua A. Sanborn
Uitgever:Bloomsbury Pubishing
Druk:3
Kosten:28,08
Boek
Titel: Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.,
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Titel:Gendergeschiedenis: reader
Auteur:Marloes Hülsken (red.)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English