SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BCU103
MAN-BCU103
Ruimtelijke Transformaties
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU103
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
prof. dr. P.M. Ache
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.M. Ache
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.M. Ache
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.M. Ache
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Chan
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus Ruimtelijke Transformaties kun je een verklarende analyse maken van ruimtelijke
transformaties in willekeurige delen van Nederland van 1850 tot 2050 door middel van een systematische
aanpak. Daartoe beschik je over algemene basiskennis van en inzicht in:
  • De veranderingen die vanaf 1850 in Nederland hebben plaatsgevonden, dan wel zich tot 2050 zouden kunnen voordoen, voor wat betreft het ruimtegebruik voor landbouw, wonen, werken, verkeer en vervoer, water, milieu en natuur.
  • De maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het denken over de ruimtelijke inrichting van Nederland als drijvende krachten (driving forces) achter deze ruimtelijke transformaties.
  • De samenhang en wisselwerking tussen sectorale ruimtelijke transformaties.
  • De betekenis, mogelijkheden en beperkingen van het in de cursus aangeboden analysekader, de verschillende deelcomponenten en de toepassing daarvan.
Inhoud
Nederland is in de afgelopen eeuwen enorm veranderd. Veel water is land geworden, natuur is omgevormd tot landbouwgrond, en de landbouwgrond is ook weer voor een groot deel verdwenen onder woongebieden, bedrijventerreinen, stadscentra en infrastructuur. Kennis van dergelijke ruimtelijke transformaties in het verleden is onontbeerlijk voor aanstaande deskundigen op het gebied van ruimte en milieu. Niet alleen om te begrijpen waarom Nederland nu zo is geworden, maar ook om tijdens en na je studie goed en zinvol onderzoek te kunnen doen naar toekomstige ruimtelijke transformaties van ons land.
In de cursus Ruimtelijke Transformaties (RT) leer je hoe de verschillende vormen van grondgebruik in Nederland (wonen, werken, infrastructuur, landelijk gebied, milieu en water) zich sinds het midden van de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om de afzonderlijke sectorale processen, maar ook om hun wisselwerking en ruimtelijke vervlechting, met alle positieve en negatieve gevolgen van dien. Ook leer je welke maatschappelijke ontwikkelingen er achter deze transformaties schuil gaan, en hoe het denken over de inrichting van Nederland op zichzelf veranderlijk is. Hoewel ruimtelijke transformaties in Nederland in de cursus centraal staan, blijft ons perspectief niet beperkt tot Nederland. Ten eerste vinden veel ruimtelijke transformaties in Nederland hun oorzaak mede in de wijde wereld daarbuiten. Ten tweede structureren we in de cursus de kennis van veranderend Nederland met behulp van begrippenkaders en analyseschema's, die ook buiten Nederland kunnen worden toegepast.
De cursus is opgebouwd uit hoorcolleges over de verschillende sectorale transformaties in hun ruimtelijke samenhang en wisselwerking: wonen, werken, verkeer en vervoer, landelijk gebied, milieu en waterbeheer. Daarnaast bestaat de cursus uit een verplichte dagexcursie.
Niveau

Voorkennis
Inleiding GPM.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + opdracht. Behaalde deelresultaten uit voorgaande collegejaren blijven geldig. Het tentamen bepaalt 80% van je eindcijfer. De laatste 20% wordt toegekend op basis van een opdracht. De deelresultaten worden via Brightspace geregistreerd en de eindresulaten van de cursus in Osiris.
Bijzonderheden
De Hoorcolleges worden in Nederlands en/of het Engels verzorgd.
Niveau
Ba 1
Werkvormen
Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

SluitenHelpPrint
Switch to English