SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BCU297
MAN-BCU297
Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU297
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. I.V. Barba Lata
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Docent
R.M.F. Tersluijsen-Steijvers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B.M.R. van der Velde
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
1-2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid is de student in staat om:
  • Belangrijke juridische begrippen en concepten uit het vakgebied van het recht, in het bijzonder het omgevingsrecht,  in hun onderlinge verbanden te beschrijven en uit te leggen;
  • Juridisch-theoretische leerstukken toe te passen op de dagelijkse praktijk van het vakgebied 
  • Actuele ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in hun juridische context te plaatsen 
     
Inhoud
Doel van de cursus is het verwerven van basiskennis en inzicht van en in de  juridische aspecten die een rol spelen bij het vakgebied Recht, in het bijzonder het omgevingsrecht. De cursus is  opgebouwd zijn uit 2 delen:
 
1.  Een algemeen deel over recht.
2.  Een meer specifiek deel gericht op wet- en regelgeving die een rol speelt binnen het omgevingsrecht (en daarbinnen vooral ruimtelijke ordening, milieu en natuur).
 
In het eerste deel zal o.a. ingegaan worden op het fenomeen recht op zichzelf, de problemen en manieren van aanpak die zich voordoen in de rechtspraktijk, fundamenten van staats- en bestuursrecht en de juridische basis van vormen van samenwerking. D.m.v. rechterlijke uitspraken en voorbeelden uit de actualiteit zal het verband gelegd worden tussen theorie en praktijk.
 
In het tweede deel wordt  aandacht besteed  aan de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. Het accent ligt daarbij op de regelgeving voor de ordening van de ruimte, de bescherming van het milieu en natuur.
 
Het vak is een basis voor het verdiepingsvak in de Ma., dat specifiek ingaat op het recht dat betrekking heeft  op het stedenbouwkundige vakgebied.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen via CIRRUS.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM
Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

SluitenHelpPrint
Switch to English