SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BKV41
MAN-BKV41
Politiek, Macht en Gender
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BKV41
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
G. Hablous
Overige cursussen docent
Docent
G. Hablous
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
G. Hablous
Overige cursussen docent
Examinator
G. Hablous
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na deze cursus zijn deelnemers in staat om:
- Verschillende theoretische en maatschappelijke visies op de begrippen gender, macht, en politiek te onderscheiden;
- Deze verschillende perspectieven mondeling en schriftelijk toe te passen op (actuele) gebeurtenissen en ontwikkelingen;
- 'Het' feminisme te ontleden en zo verschillende, soms conflicterende soorten feminisme te onderscheiden;
- Schriftelijk de collegestof zowel te reproduceren als te gebruiken om een eigen argument te maken of standpunt te onderbouwen.
Inhoud
In hoeverre is de winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 een belangrijk moment voor de vrouwenemancipatie in Nederland? Het was immers voor het eerst dat een partij met een vrouw aan het roer in Nederland verkiezingen won. Is er bij (seksueel of ander) grensoverschrijdend gedrag, zoals recent bij DWDD, NOS Studio Sport, en in politiek Den Haag, altijd sprake van een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer? Waarom is er discussie over de deelname van trans en intersekse sporters in professionele sportcompetities, en hoe kunnen we verschillende argumenten wegen? En wat voor beeld van mannelijkheid houden populistische politici en partijen erop na?

Dit is slechts een kleine greep uit de vragen die aan bod komen in de cursus Politiek, Macht en Gender. De cursus start met enkele colleges over de centrale begrippen gender en macht. Ook bespreken we hoe politiek hiermee te maken heeft, en wat we eigenlijk bedoelen als we het hebben over politiek. Deze conceptuele basis gebruiken we vervolgens verder in de collegereeks om uiteenlopende thema's als politieke vertegenwoordiging, (anti)racisme, feminisme, transgender, intersekse, geweld, en migratiepolitiek te bespreken. De rode draad die door de college's loopt is altijd macht.

De hoorcolleges hebben een interactief karakter. Hoewel je deelname niet wordt beoordeeld, stelt de docent een actieve houding op prijs (op z'n minst met je aandacht in de collegezaal zijn en liefst ook deelnemen aan plenaire gesprekken). Samen maken we van deze cursus een succes. Wat wél wordt beoordeeld, zijn de wekelijkse schriftelijke opdrachten. Deze hebben een divers karakter: van een brief schrijven aan een een medestudent tot een tentamenvraag bedenken. In alle gevallen zijn de opdrachten gericht op het schriftelijk gebruiken en toepassen van de stof.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (weging 70 procent) en elke week een korte schriftelijke opdracht (weging 30 procent). Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar andere jaren. Zij verliezen hun geldigheid als het vak niet wordt afgerond binnen hetzelfde studiejaar.
Bijzonderheden

Niveau
KV
Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Tijdens de colleges bespreken we de literatuur mede aan de hand van vooraf gemaakte leesopdrachten. Tijdens de dubbele bijeenkomst voeren studenten in teams grotere opdrachten uit.

Toetsen
Tentamen
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2

SluitenHelpPrint
Switch to English