SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-BPRO100A
MAN-BPRO100A
Project Responsible Organisation 1: Duurzaam Ondernemerschap
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO100A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. I.L. Bleijenbergh
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.S. Breet
Overige cursussen docent
Docent
A.M. Buiter
Overige cursussen docent
Docent
ir. K.J. Dekker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H.J. Dennissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
3-4  (29-01-2024 t/m 30-06-2024)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In deze cursus leren studenten over het managen van een eigen onderzoeksproject en de voorbereidende fase van het onderzoeksproces. Het centrale cursusdoel is het ontwikkelen van een samenhangend en wetenschappelijk onderzoeksvoorstel met betrekking tot een praktijkgericht probleem gerelateerd aan duurzaam ondernemerschap.

Aan het einde van deze cursus, zijn de volgende leerdoelen behaald:
  • verwerven van kennis over en inzicht in het concept van duurzaam ondernemerschap;
  • ontwikkelen van professionele vaardigheden op het gebied van projectmanagement
  • het zorgvuldig plannen en voorbereiden van een wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoeksproject
  • vertalen van een praktijkprobleem van organisatie- en/of management naar een theoretische onderzoeksvraag;
  • uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek
  • schrijven en ontwikkelen van een theoretisch kader en conceptueel model;
  • kiezen en ontwerpen van een goede onderzoeksmethode die past bij het doel en de vraag van het onderzoek;
  • ontwerpen van een gevalideerde vragenlijst of interview guide;
  • reflecteren over de ethische en morele kant van het uitvoeren van onderzoek;
  • schrijven van een coherent en consistent onderzoeksvoorstel.
Inhoud
Resorg staat voor Responsible Organisation. Het projectvak Project Responsible Organisation 1 is specifiek gericht op het thema ‘Duurzaam Ondernemerschap'. Studenten leren meer over duurzaamheid, duurzaam ondernemen en de bedreigingen en uitdagingen waar organisaties voor staan. Studenten bestuderen onderwerpen en vragen met betrekking tot duurzaam ondernemerschap vanuit het praktijkgerichte perspectief van een consultant. Onderwerpen en vragen kunnen heel divers zijn, maar ze draaien allemaal om de vraag of en hoe organisaties duurzaam kunnen (blijven) ondernemen en welke organisatorische omstandigheden een rol spelen.

In een projectteam met medestudenten managen en ontwikkelen studenten een eigen onderzoeksproject dat gefocust is op een praktijkgericht probleem dat betrekking heeft op duurzaam ondernemerschap. Studenten werken toe naar een coherent wetenschappelijk onderzoeksvoorstel met een duidelijk doel en probleemstelling, een theoretisch kader en -model, en een onderzoeksstrategie die aansluit bij het onderzoeksdoel. 

Tijdens de cursus nemen studenten actief deel aan verschillende voorbereidende hoorcolleges en interactieve werkgroepen. Zowel de hoorcolleges als de werkgroepen bereiden stap voor stap voor op het ontwikkelen van het onderzoeksvoorstel. 
 
Niveau
Dit is een projectcursus. Dit betekent dat studenten moeten samenwerken en in projectteams met medestudenten opdrachten uitvoeren. Studenten worden geacht actief bij te dragen aan het projectteam en meeliftgedrag wordt niet geaccepteerd in deze cursus. Vanaf de eerste cursusbijeenkomst wordt er verwacht dat studenten zelfstandig in hun projectteam aan de opdrachten werken. Het is de verantwoordelijkheid van de studenten – individueel en als projectteam – om de time management en de planning van het project te bewaken. Daarom moeten ze 1) duidelijk communiceren met hun groepsleden en samenwerken als groep gedurende het hele tweede semester; en 2) voorbereid zijn om te werken met een duidelijke taakverdeling en mogelijke problemen in de samenwerking zelf kunnen adresseren, bespreken en oplossen.
 
Voorkennis
Academische Vaardigheden.
Onderzoeks- en interventiemethodologie A
Toetsinformatie
Individuele opdracht en groepsopdracht (onderzoeksvoorstel)
Het eindcijfer wordt bepaald door een individuele opdracht (bepaalt 30% van het eindcijfer) en een groepsopdracht in de vorm van een onderzoeksvoorstel (bepaalt 70% van het eindcijfer. Om te slagen voor de cursus moeten zowel het cijfer voor de individuele opdracht als het cijfer voor de groepsopdracht hoger zijn dan 5.5.

Deelresultaten uit voorgaande collegejaren zijn niet geldig.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1
Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Hoorcolleges ter voorbereiding en aanvullend op werkgroepen en opdrachten
Opdrachten
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Opdrachten ter voorbereiding van en bijdrage aan het behalen van de cursusdoelen.
Sustainability certificate

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Interactieve werkgroepen

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van literatuur en maken van opdrachten

Bijdrage aan groepswerk
In projectteams

Toetsen
Individuele opdracht
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Opmerking
Individuele opdracht

Groepsproject
Weging70
ToetsvormProject
GelegenhedenBlok 4, Blok 4

Opmerking
In een groepsproject werk je toe naar het ontwikkelen van een coherent onderzoeksvoorstel.

SluitenHelpPrint
Switch to English