SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-CI49
MAN-CI49
Inleiding in conflictanalyse en -management
Cursus informatieRooster
CursusMAN-CI49
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Docent
prof. dr. ir. M. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.C. Weber
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.C. Weber
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S.C. Weber
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.C. Weber
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus zijn de studenten in staat om:
  • de terminologie en belangrijke theorieën inzake (contemporaine) conflicten en hun mogelijke oplossing te begrijpen;
  • kritisch te reflecteren op verschillende types conflict, conflictoorzaken en conflictoplossingen;
  • specifieke conflicten te analyseren;
  • eigen onderzoeksresultaten in een research paper te presenteren.
Inhoud
Deze inleidende cursus op bachelorniveau gaat in op de centrale (theoretische) concepten van conflictstudies, in het bijzonder met betrekking tot de oorzaken, de dynamiek en mogelijke oplossing van contemporaine conflicten. De cursus beoogt studenten kennis te laten maken met de analyse van hedendaagse conflicten opdat een beter inzicht wordt verkregen in de oorzaken (root causes) en aanleiding (trigger mechanisms) van conflict, alsmede in de conflictdynamiek en (de)escalatie van geweld. Centrale concepten, definities, perspectieven en theorieën worden aan de orde gesteld. Kennis van en inzicht in de manier waarop conflicten ontstaan en zich ontwikkelen is van groot belang om uiteindelijk te kunnen komen tot conflictpreventie en conflictoplossing, Een belangrijk onderdeel van de cursus is het zogeheten conflict mapping: het identificeren van de belangrijkste actoren en factoren van moderne conflicten, met het oog op conflictoplossing. Van studenten wordt verwacht dat zij een eigen conflict in kaart brengen.
 
Niveau

Voorkennis
Gegeven het multidisciplinaire karakter van Conflictstudies, is deze cursus geschikt voor alle studenten die geïnteresseerd zijn conflictanalyse & -management (bijvoorbeeld Politicologie, Rechten, Geschiedenis, Geografie, Midden-Oosten Studies, Antropologie en Ontwikkelingsstudies, Bestuurskunde, Sociologie, Economie, Filosofie).
Toetsinformatie
Schriftelijke opdracht (verplicht; weging 0), research paper (weging 50) en schriftelijk tentamen (weging 50).
Deelresultaten uit voorgaande jaren zijn geldig.
Bijzonderheden

Niveau
KV
Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Sustainability certificate

Toetsen
Paper
Weging50
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 2

Tentamen
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Schriftelijke opdracht
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2

SluitenHelpPrint
Switch to English