SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB2025
SOW-CAOSB2025
Gender, macht en grenzen - minorvariant
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2025
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
E.H.E. Linders, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER2  (06-11-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen:
 
  • Je kunt uitleggen hoe de wetenschappelijke discussie over gender en seksualiteit zich binnen de discipline heeft ontwikkeld.
  • Je kunt de samenhang tussen, gender en macht begrijpen binnen processen van in- en uitsluiting.
  • Je kunt aangeven hoe gender op en over verschillende grenzen wordt geconstrueerd en bediscussieerd
Inhoud
Of het nu gaat om het invriezen van eicellen, wel of geen boerka verbod, of het gebrek van mannelijke docenten in het basisonderwijs, de kranten staan dagelijks vol met onderwerpen die te maken hebben met gender. Er zijn weinig sociale en culturele verschijnselen die niet op de een of andere manier door gender worden gestructureerd.
Gender behoort dan ook, in samenhang met andere identiteitsmakers zoals klasse, etniciteit, religie, sexualiteit en leeftijd, tot de ordeningsprincipes van samenlevingen en is onderdeel van machtsrelaties. De theorievorming over gender is daarom een basisonderdeel binnen Culturele antropologie en Ontwikkelingsstudies, in het bijzonder op het gebied van culturele diversiteit en ongelijkheid. In deze cursus staat deze theorievorming centraal. Vanuit een machts- en intersectioneel perspectief bestuderen we hoe gender gepaard gaat met hiërarchie en figureert in processen van in en uitsluiting. Welke beperkingen en grenzen worden opgeworpen door gender, welke mogelijkheden of grensoverschrijdende relaties en kansen worden in en door gender relaties gecreëerd, en hoe ziet dat eruit in cross-cultureel perspectief? Bij grenzen gaat het om culturele, religieuze en symbolische grenzen maar ook om politieke, economische en landsgrenzen. We kijken naar grenzen met betrekking tot de politiek van het lichaam, seksualiteit, en lichamelijke integriteit. Maar ook naar grenzen ontstaan door religie, migratie en kwesties van 'belonging', en grenzen opgeworpen door neoliberalisering en vermarkting. We bestuderen de structurerende elementen van deze grenzen, maar ook welke betekenis wordt gegeven aan de constructie van identiteit en subjectiviteit, op zowel sociaal als individueel niveau.
 
Per week worden er verschillende thema's behandeld in de hoorcolleges.
Deze cursus sluit aan bij SDG 5: Genderongelijkheid


De cursus is bedoeld voor pre-master studenten van CAOS en studenten die als onderdeel van hun minor of als bijvak een gender cursus van Antropologie en Ontwikkelingsstudies willen volgen. Voorkennis op het gebied van Gender strekt tot aanbeveling maar is niet vereist.  
Voorkennis
Hbo-minor studenten en studenten van de voorbereidende minor die zich niet in kunnen schrijven kunnen contact opnemen met het STIP (stip@socsci.ru.nl).
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt aan het begin van de cursus beschikbaar gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

SluitenHelpPrint
Switch to English