SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB2030
SOW-CAOSB2030
Materialiteit, identiteit en natuur
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2030
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. Je verwerft kennis en inzicht in theorieën en praktijken over de relatie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving in cross-cultureel perspectief, bekeken door het prisma van materialiteit. 
2. Je verwerft kennis en inzicht in de cultureel diverse wijzen waarop de menselijke verhouding tot natuur is vormgegeven en hoe deze van invloed is in de zelfdefiniëring van het mens-zijn in relatie tot andere groepen en de natuurlijke, materiële omgeving.
3. Je verwerft kennis en inzicht in hoe de cultureel diverse opvattingen en handelen ten aanzien van de materiële omgeving in het huidige tijdsgewricht verbonden zijn aan historische, sociale processen van betekenisgeving aan materialiteit(en).
4. Je kunt kritisch reflecteren en commentaar formuleren op sociaal-culturele theorieën over materiële cultuur.


 
Inhoud
De cursus richt zich op de rol en plaats van natuur in de relatie tussen materialiteit en identiteit. Hierbij gaan we via materialiteit kijken naar de menselijke verhouding tot natuur, in cross-cultureel perspectief.  In het huidige tijdperk dat ook wel wordt aangeduid als het Antropoceen, lijkt het economische perspectief op natuur leidend. Natuur is echter meer dan een materiële productie-eenheid. Op bewuste en onbewuste manieren verhouden we ons, óók de westerse mens, tot onze natuurlijke omgeving. Daarom staat de verwevenheid van natuur en cultuur via materialiteit centraal, bijvoorbeeld via bomen, water, en afval. Centrale en klassieke teksten in deze cursus worden vanuit de nexus natuur, socialiteit en materialiteit bekeken. Centraal daarbij staat de conceptualisering van de veelal onbewuste en vanzelfsprekende relatie van mensen met hun materiële omgeving, hoe de organisatie van materiële cultuur een impliciete normatieve gelaagdheid kent, die op haar beurt het gedrag van mensen beïnvloedt. 

Deze cursus sluit aan bij de SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie; SDG 14: Leven in het water; SDG 15: Leven op het land. 
Niveau
BA2
Voorkennis
Bachelor studenten dienen minimaal een positief advies te hebben behaald, conform de Richtlijn Studieadvies eerste jaar.
Toetsinformatie
Toetsing bestaat uit twee werkopdrachten (10% ieder) en een schriftelijk tentamen (weging 80%). 
Bijzonderheden
Deze cursus is toegankelijk voor bijvakstudenten. Indien het maximum aantal toegestane bijvakstudenten is overschreden waardoor inschrijving niet meer mogelijk is, kan contact worden opgenomen met STIP. 
Voorkennis
Hbo-minor studenten en studenten van de voorbereidende minor die zich niet in kunnen schrijven kunnen contact opnemen met het STIP (stip@socsci.ru.nl).
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
De literatuur voor deze cursus bestaat uit een collectie van artikelen en hoofdstukken uit boeken (monografieën en geredigeerde bundels). Deze wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de cursus bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Werkvormen worden uiterlijk een week voor aanvang in de cursushandleiding aangekondigd.
Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging8
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opmerking
De specifieke invulling van toetsing wordt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus vermeld in de cursushandleiding

Opdracht 1
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdracht 2
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

SluitenHelpPrint
Switch to English