SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-PSB2DH10EA
SOW-PSB2DH10EA
Development & Mental Health 2: Psychopathology from a life-span perspective
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB2DH10EA
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
prof. dr. E.S. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.P.C. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Markus
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Pieters
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingPositief BSA vereist
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus beschik je over parate kennis van psychische stoornissen. Je hebt inzicht in theoretische modellen in het vakgebied van de klinische psychologie. Concreet betekent dit het volgende:
  1. Je beschikt over parate kennis van de verschillende psychologische stoornissen, hun manifestatie, classificatie en epidemiologie.
  2. Je bent bekend met de DSM criteria voor deze stoornissen en de relevante differentiaal diagnoses.  
  3. Je hebt inzicht in de theoretische modellen van psychopathologie. Je hebt inzicht in psychopathologie vanuit ontwikkelingsperspectief, biologisch perspectief, cultureel en sociaal perspectief, gedragsmatig en cognitief-affectief perspectief. Je bent ook bekend met de geschiedenis van de psychopathologie met betrekking tot de ontwikkeling van theorie├źn over psychopathologie en hun wetenschappelijke grond.
  4. Je bent bekend met wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksmethoden rond psychopathologie en kunt hierdoor de theoretische modellen en de interventies kritisch evalueren.
  5. Je kunt de psychopathologie modellen verbinden met de behandeling van psychologische stoornissen
  6. Je hebt basale kennis over interventies bij psychische stoornissen en hun wetenschappelijke basis.
 

Deze cursus sluit aan bij de SDG 3: Goede gezondheid en welzijn.

Inhoud
Psychopathologie is gericht op het begrijpen en verklaren van psychologische problemen. Hierbij wordt gekeken naar  de emotionele, psychologische, biologische, sociale en gedragsmatige aspecten van het menselijke functioneren gedurende de gehele levensloop. Kennis van de persoonlijkheid, menselijke ontwikkeling, psychopathologie, psychodiagnostiek en interventie domineren het veld van de klinische psychologie. Deze cursus geeft inzicht in de verschillende psychologische problemen zoals angststoornissen, schizofrenie en depressie. We benadrukken de beschrijving van en uitleg over de verschillende vormen van psychopathologie en hun ontwikkeling. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico- en beschermende factoren die, tijdens de gehele levensloop, invloed hebben op het wel (of niet) voorkomen van psychopathologie. Deze modellen worden verbonden aan mogelijke interventies. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op wetenschappelijke evidentie.
 
Niveau
Toegelaten tot B2
Voorkennis
Toegelaten tot B2
Toetsinformatie
Tentamen met multiple choice vragen en open vragen: multiple choice vragen tellen voor 80% mee voor het eindcijfer, open vragen voor 20%
Bijzonderheden
Alleen voor psychologie studenten. Deze cursus kan niet worden gevolgd door externe studenten. 12 hoorcolleges. 
Verplicht materiaal
Boek
Nolen-Hoeksema’s 9th edition of ISE Abnormal Psychology, McGraw-Hill. Cursusmateriaal via het McGraw-Hill Connect-platform (inclusief interactief eBook en digitale opdrachten voor 360 dagen, via de link die alleen voor deze cursus via Brightspace wordt aangeboden). Mogelijkheid om een print versie van de boek met 50% korting te bestellen na aanschaffen van de Connect digitale toegang.
Titel:Abnormal Psychology (2022)
Auteur:Nolen-Hoeksma, S.
Uitgever:New York: McGraw-Hill
Druk:9
Werkvormen
Lecture
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Lectures

Sustainability certificate

Toetsen
Multiple-choice/open vragen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

SluitenHelpPrint
Switch to English