Informatie over cursussen
Onderstaand worden de onderdelen getoond van het examenprogramma 'Geneeskunde'.
Klik op één van de onderstaande onderdelen om de cursussen te tonen.
Examenonderdeel
Type
Minimum te behalen punten

1.Verplichte cursussen


30,0