Informatie over cursussen
Onderstaand worden de onderdelen getoond van het examenprogramma 'Bachelor Informatica'.
Klik op één van de onderstaande onderdelen om de cursussen te tonen.
Examenonderdeel
Type
Minimum te behalen punten

1.Verplichte cursussen189,0
1.1Verplichte cursussen Informatica

96,0
1.2Verplichte onderdelen Wiskunde

93,0
2.Keuze cursussen


21,0
2.1Keuzeruimte Informatica


12,0
2.1.1Specialisatie Cyber Security

12,0
2.1.2Specialisatie Software and Data Science

12,0
2.2Keuzecursussen Wiskunde

9,0
3.Filosofie en reflectie

3,0
4.Bachelor thesis

12,0