Informatie over cursussen
Onderstaand worden de onderdelen getoond van het examenprogramma 'Minor Informatica/kunde voor (Bedrijfs)Economie'.
Klik op één van de onderstaande onderdelen om de cursussen te tonen.
Examenonderdeel
Type
Minimum te behalen punten

1.Verplichte cursussen


24,0
2.Verplichte keuze

3,0
3.Facultatieve cursussen

0,0