Je hebt te lang geen actie ondernomen, of de aanroep van de Onderwijscatalagus is incorrect. De Onderwijscatalogus wordt opnieuw opgestart.
You have been idle for too long, or there is an incorrect call to the Course Catalogue. The Course Catalogue will start up again.
Je hebt te lang geen actie ondernomen, er is een timeout opgetreden. Klik op OK om door te gaan.
The server has timed your session out. Enter 'OK' to continue.