23e Victor Westhofflezing
23e Victor Westhofflezing

23e Victor Westhofflezing: Leefbaar Landschap

woensdag 31 mei 2023, 13:30 - 17:30
Met Thijs Kuiken, Jantien de Boer en Maryse Carbo.

Dit jaar zal de Westhofflezing gaan over de het belang van natuur en landschap voor zowel onze lichamelijke als onze mentale gezondheid. Thijs Kuiken (viroloog bij het Erasmus UMC) en Jantien de Boer (auteur en journalist bij de Leeuwarder Courant) zullen op dit thema ingaan. Aansluitend op deze lezingen zal ook dit jaar weer de Zilveren Parnassia worden uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend maatschappelijk en geëngageerd jong talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en natuurbeleving. Aan het einde van de middag wordt er natuurlijk een afsluitende borrel georganiseerd.

Programma

  • 13.30 uur: Inleiding door prof. dr. Joop Schaminée
  • 13.45 uur: Lezing prof. dr. Thijs Kuiken
  • 14.15 uur: Lezing Jantien de Boer
  • Intermezzo: Première film onderzoeksproject Future Dikes
  • 15.15 uur: Uitreiking Zilveren Parnassia aan Maryse Carbo
  • 15.40 uur: Jongerenpanel

Thijs Kuiken

Thijs Kuiken is hoogleraar Vergelijkende Pathologie bij de afdeling Viroscience van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Hij studeerde in 1988 af als dierenarts aan de Universiteit Utrecht, promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Saskatchewan op pseudovogelpest bij aalscholvers en kwalificeerde zich in 2002 als specialist in pathologie bij het American College of Veterinary Pathologists. Hij doet onderzoek naar tal van virussen waaronder SARS, het hoog-pathogene vogelgriepvirus H5N1 en het MERS-coronavirus. De huidige focus van zijn groep is de pathogenese van verschillende opkomende en zoönotische virusinfecties bij mens en dier, de preventie van nieuwe virale pandemieën vanuit vleermuizen in combinatie met vleermuisbescherming, en de tweeledige rol van wilde watervogels als slachtoffer en drager van hoog-pathogene vogelgriepvirus. Sinds enkele jaren houdt hij zich bezig met manieren waarop zijn onderzoeksveld kan bijdragen aan transformatieve veranderingen naar een duurzame maatschappij.

Jantien de Boer

Jantien de Boer is journalist en columnist bij de Leeuwarder Courant. In 2016 schreef ze een serie artikelen over ‘landschapspijn’ die veel stof deden opwaaien. Eind 2016 werd het woord landschapspijn genomineerd door Van Dale in de categorie ‘politiek woord van het jaar’. De lezers van de Friestalige site It Nijs riepen ‘lanskipspine’ in dezelfde periode uit tot het ‘Fryske nijswurd’ (het Friese nieuwswoord) van het jaar. In 2017 verscheen het boek Landschapspijn van Jantien de Boer, waarover de discussie opnieuw hoog opliep. Eind 2020 kwam het boek ‘Boer doet leven’ uit, waarin de Boer samen met Volkskrant-journalist Caspar Janssen en oudrijksadviseur voor het landschap Berno Strootman ‘boeren van de toekomst’ interviewde. In het boek vertellen pionierende landschapsboeren hoe ze niet alleen voedsel produceren, maar ook werken aan een aantrekkelijk landschap voor insecten, vogels en mensen.

Wanneer
woensdag 31 mei 2023, 13:30 - 17:30
Spreker
Joop Schaminée, Thijs Kuiken, Jantien de Boer, Maryse Carbo
Locatie
Aula