55 jaar KDC
55 jaar KDC

55 jaar KDC - Jan Roes-lezing: Vervlochten Verhalen Koloniaal en religieus erfgoed

vrijdag 31 mei 2024, 14:00 - 17:00

Op 31 mei 2024 viert het Katholiek Documentatie Centrum zijn 55 jarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit om dit jubileum met ons te komen vieren in de kapel van het Berchmanianum, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Traditiegetrouw wordt op een lustrum de Jan Roes-lezing uitgesproken. Dit jaar is prof. dr. Susan Legêne, historica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, uitgenodigd om te komen spreken. Zij houdt zich intensief bezig met de vraag hoe koloniale objecten kunnen bijdragen aan een verantwoorde omgang met het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de huidige en toekomstige maatschappij.

Dit onderwerp lag Jan Roes (1939-2003), de eerste KDC-directeur ook nauw aan het hart. Op zijn initiatief werd het archief van aartsbisdom Jakarta (1807-1975) toegankelijk gemaakt voor onderzoekers in binnen- en buitenland. Zo staat hij aan het begin van de inspanningen om het gedeeld katholiek erfgoed van Indonesië en Nederland veilig te stellen voor behoud en onderzoek.

Binnen het domein van de omgang met de koloniale geschiedenis wil het KDC een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is bij te dragen aan verzoening in historisch complexe maatschappelijke verhoudingen en zo gelijkwaardigheid van een veelheid aan bevolkingsgroepen in de samenleving te bevorderen. In en over het koloniale verleden zijn verschillende stemmen te horen.

Prof. Legêne zal illustreren hoe die gelaagdheid te ontdekken is. Vervolgens reageren vertegenwoordigers van herkomstgemeenschappen, erfgoedprofessionals, onderzoekers en andere betrokkenen daarop. Zij vullen het betoog aan met hun ervaringen over de waarde en het toepassen van deze inzichten in het dekoloniseren van archieven.

More info
Wanneer
vrijdag 31 mei 2024, 14:00 - 17:00
Spreker
Susan Legêne, Maaike Derksen, Marit Monteiro, e.a.
Locatie
Berchmanianum, de kapel

Entree is gratis, maar aanmelden is verplicht. Let op, er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar.