A Tale Of Tallness

woensdag 1 mei 2024, 12:30
Promovendus
B. Quanjer MA
Promotor(s)
prof. dr. J. Kok, prof. dr. A.A.P.O. Janssens
Copromotor(s)
dr. mr. P.G. Tassenaar (Rijksuniversiteit Groningen)
Locatie
Aula

Lichaamslengte biedt ons een inzicht in de levensstandaard tijdens de eerste twee decennia van het leven. Door ondervoeding, ziekte en zware arbeid kunnen mensen in hun groei geremd worden. Zeker als we de gemiddelde lengte van groepen vergelijken kunnen we daaruit deze factoren destilleren omdat dan de genetische overdracht op individueel niveau wegvalt.
In dit proefschrift wordt gekeken welke factoren binnen het huishouden invloed hebben op lengtegroei. Daarbij kijkt dit proefschrift kritisch naar hoe we het beste de factoren zoals ziekte en ondervoeding kunnen benaderen. Bijvoorbeeld, gegeven de beperkte middelen voor een Nederlands huishouden in de negentiende eeuw, zal opgroeien tussen veel broertjes en zusjes betekenen dat de porties kleiner zijn. In dit onderzoek wordt echter meegenomen dat oudere kinderen een bijdrage leveren aan de huishoud financiën, waardoor een genuanceerdere analyse mogelijk is.
Het onderzoek toont aan dat er een redelijk constante sociaaleconomische gradiënt in lengtes was. Verder zagen we dat sterfte van de moeder een negatief effect had op lengte in de vroege kinderjaren door het wegvallen van zorg. Ook hangt lengte sterker samen met overlevingskansen van kinderen dan met die van zuigelingen. Deze en andere vondsten kunnen ons vertellen hoe de Nederlanders rijker en gezonder werden vanaf 1850.

Björn Quanjer (1991) studeerde geschiedenis aan de rijksuniversiteit Groningen. Zijn masterscriptie over de fiets in Groningen won de Groninger scriptieprijs. In 2017 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2022 is hij werkzaam bij de Historische database voor Suriname en de Cariben waarbij een bevolkingsreconstructie wordt gemaakt vanaf 1830 tot 1950.