Afscheiding van bestanddelen. Een studie naar Romeins, Duits en Nederlands burgerlijk recht

dinsdag 20 september 2022, 16:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer mr. J.C.T.F. Lokin
Promotor(s)
prof. mr. C.J.H. Jansen, prof. mr. J.E. Jansen
Organisatie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Locatie
Aula

        

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.