AI-assisted detection of adhesions on cine-Detectie van verklevingen op cine-MRI met kunstmatige intelligentie

woensdag 22 mei 2024, 10:30
Promovendus
ir. B. de Wilde
Promotor(s)
prof. dr. ir. H.J. Huisman, prof. dr. H. van Goor
Copromotor(s)
dr. R.P.G. ten Broek
Locatie
Aula

Jaarlijks ervaren 30.000 patiënten chronische buikpijn na operaties, vaak veroorzaakt door inwendig littekenweefsel, bekend als verklevingen. Cine-MRI is een nieuwe techniek waarmee verklevingen gedetecteerd kunnen worden, waardoor onnodige operaties worden voorkomen. Het beoordelen van cine-MRI is echter tijdrovend en vereist expertise. Kunstmatige intelligentie is in staat om het detecteren van adhesies te leren, op een vergelijkbaar niveau als dat van een radioloog zonder specifieke ervaring met cine-MRI. Kunstmatige intelligentie blijkt daarnaast onervaren radiologen te helpen met het beoordelen van cine-MRI, waarbij ze dichter in de buurt komen van expert radiologen. Hierdoor kan de techniek makkelijker geimplementeerd kan worden in meer ziekenhuizen. Uiteindelijk leidt dit hopelijk tot meer en betere zorg voor patiënten met chronische buikpijn.

Bram de Wilde (1996) behaalde zijn dubbele masterdiploma in Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde aan de Universiteit Twente, Enschede, in 2019. In oktober 2019 begon hij aan zijn promotieonderzoek bij de Diagnostic Image Analysis Group van het Radboudumc, Nijmegen, waar hij werkte aan AI-ondersteunde detectie van verklevingen op cine-MRI. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Twente.