AI voor longkankerscreening

donderdag 23 mei 2024, 12:30
Promovendus
K.V. Venkadesh
Promotor(s)
prof. dr. B. van Ginneken, prof. dr. W.M. Prokop
Copromotor(s)
dr. ir. C. Jacobs, dr. A.D. Hering
Locatie
Aula

Longkanker, de dodelijkste kanker wereldwijd, staat aan de vooravond van een transformatieve verschuiving met de integratie van Kunstmatige Intelligentie (AI) in screeningsprocessen. Deze scriptie toont de capaciteit van AI om accuraat het risico van longknobbeltjes in CT-scans te beoordelen, met een nauwkeurigheid die overeenkomt met die van deskundige radiologen. Het benadrukt het aanzienlijke potentieel van AI, vooral wanneer historische CT-scans worden gebruikt om de voorspellingen van het risico op longkanker te verbeteren, wat leidt tot preciezere en betrouwbare beoordelingen na verloop van tijd. Bovendien zou de integratie van AI in longkankerscreening de werklast van radiologen drastisch kunnen verminderen met 30% tot 90%, door efficiënt scans te prioriteren die verdere beoordeling noodzakelijk maken. Deze doorbraak suggereert dat AI een cruciale rol zou kunnen spelen in het effectiever en efficiënter maken van longkankerscreening, uiteindelijk de vroege opsporing vergemakkelijkend en de patiëntenuitkomsten verbeterend, wat een significante sprong voorwaarts markeert in de strijd tegen de meest dodelijke kanker ter wereld.

Kiran Vaidhya Venkadesh (1993) behaalde in 2016 zijn bachelor- en masterdiploma Engineering Design, met een specialisatie in Biomedical Design, aan het Indian Institute of Technology Madras, waarna hij werkte als AI engineer. In 2019 begon hij aan zijn PhD bij de afdeling Beeldvorming van het Radboudumc. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij het Radboudumc.