Antibiotica op maat rondom transrectale prostaatbiopsie

donderdag 28 september 2023, 12:30
Promovendus
S.C.M. Tops
Promotor(s)
prof. dr. H.F.L. Wertheim
Copromotor(s)
dr. J.P.M. Sedelaar, dr. E. Kolwijck
Locatie
Aula

Voor het stellen van de diagnose prostaatkanker is een prostaatbiopsie nodig.

Bij de van oudsher meest gebruikte methode, de zogenaamde transrectale prostaatbiopsie, wordt de prostaat met een naald via de anus door de endeldarm aangeprikt. Hierbij kunnen darmbacteriën via de biopsienaald in de prostaat terecht komen en een infectie veroorzaken. Om infecties te voorkomen, krijgen patiënten voorafgaand aan de biopsie een korte antibioticakuur. Steeds meer patiënten hebben echter darmbacteriën die ongevoelig zijn voor deze antibiotica, waardoor de kuur zijn werk niet kan doen. Dit proefschrift laat zien dat antibiotica op maat het aantal infecties na transrectale prostaatbiopsie vermindert. Bij antibiotica op maat wordt een uitstrijkje van de endeldarm afgenomen voor kweek. Bij de kweek wordt de gevoeligheid van darmbacteriën voor bepaalde soorten antibiotica onderzocht. Afhankelijk van die gevoeligheid wordt bepaald welk antibioticum het meest geschikt is. De strategie blijkt makkelijk te implementeren en hoeft niet tot hogere kosten te leiden.

Sofie Tops (1987) voltooide in 2011 haar opleiding Geneeskunde aan de Radboud Universiteit en startte daarna met haar specialisatie tot internist. In 2017 startte zij met haar promotieonderzoek op de afdeling Medische microbiologie van het Radboudumc. Momenteel is zij in opleiding tot arts-microbioloog in de regio Nijmegen.