Antibioticaresistentie in pasgeborenen en kinderen in humanitaire noodsituaties

maandag 26 september 2022, 10:30
Promotie
Connecting the dots: challenges and solutions for antimicrobial resistance in neonates and children in humanitarian settings
Spreker of promovendus
mevrouw A.D. Lenglet MSc.
Promotor(s)
prof. dr. H.F.L. Wertheim
Copromotor(s)
dr. J. Hopman
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Antimicrobiële resistentie is een acuut en groeiend wereldwijd gezondheidsprobleem. In humanitaire noodsituaties, waar infectieziekten vaak voorkomen (als gevolg van bijvoorbeeld defecte volksgezondheidssystemen), is antibioticaresistentie (AMR) daarom ook een probleem. Pasgeborenen en kinderen vertegenwoordigen het grootste deel van de patiënten die worden gezien door humanitaire zorginstellingen. Dit onderzoek beschrijft de last van AMR bij kwetsbare pasgeborenen op een neonatale zorgafdeling in Port au Prince, Haïti, en bij kinderen die zich met vermoedelijke bloedbaaninfecties meldden bij een ziekenhuis in Anka, Nigeria. Dit proefschrift toont aan dat bacteriën met een hoge antibioticaresistentie in beide settings infecties veroorzaakten, wat leidde tot aanzienlijke sterfte. Het onderzoek toonde ook aan dat het verbeteren van de toegang tot microbiologische diagnostiek en eenvoudige hulpmiddelen om het beheer van antibiotica, het opsporen van uitbraken en het naleven van handhygiëne te verbeteren, deel uitmaken van de oplossing om AMR in humanitaire noodsituaties aan te pakken.

Annick Lenglet werkt sinds 2006 als infectieziekte epidemioloog in verschillende landen en contexten. Zij begon haar promotieonderzoek naar antimicrobiele resistentie in pasgeborenen en kinderen in noodsituaties in 2018 bij Artsen zonder Grenzen en de Afdeling Medische Microbiologie, Radboudumc. Momenteel is ze werkzaam als Antimicrobial Resistance Advisor bij het International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS) in Kopenhagen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.