Anticiperen op fluctuaties en veranderingen in spasticiteit

woensdag 29 maart 2023, 10:30
Promovendus
de heer C.J.W. Kerstens
Promotor(s)
prof. dr. P.J. van der Wees, prof. dr. A.C.H. Geurts
Copromotor(s)
dr. B.J.M. de Swart, dr. M.J. Nijkrake
Locatie
Aula

Spasticiteit, veroorzaakt door centraal neurologische aandoeningen, leidt tot onwillekeurige spieraanspanningen en weefselveranderingen. De mate van spasticiteit wisselt door bijvoorbeeld, pijn, temperatuur en medicijnen, waardoor patiënten en zorgverleners vaak moeilijk grip op de spasticiteitsbehandeling krijgen. Dit proefschrift draagt bij aan gepersonaliseerde spasticiteitsbehandeling doordat samen met patiënten en zorgverleners een online monitoringtool werd ontwikkeld, waarmee het beloop van spasticiteit inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit proefschrift demonstreert dat naast medische uitkomstmaten, ook (subjectieve) voor de patiënt belangrijke uitkomsten zoals pijn en vermoeidheid, en dagelijks functioneren gemonitord moeten worden. Online monitoring van spasticiteit blijkt haalbaar te zijn, kan een bijdrage leveren aan het verkrijgen van inzicht in het individuele beloop van spasticiteit en kan bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming rond de behandeling van spasticiteit, b.v. met botulinetoxine injecties. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de (mentale) geschiktheid van deelnemers, de individuele (digitale) gezondheidsvaardigheden, en de inpassing van online monitoring in dagelijkse (werk)routines.

Hans Kerstens (1970) werkte sinds 1992 als fysiotherapeut in binnen- en buitenland. Hij werkt momenteel aan de HAN University of Applied Sciences als docent, innovator en programmamanager Sneller Herstel, en is betrokken bij de post-HBO NPI-cursussen Neurorevalidatie-CVA. Interesse in de revalidatie van mensen met CVA leidde in 2016 tot de start van zijn promotieonderzoek naar het online monitoren van spasticiteit.