Artificial Intelligence voor lokalisatie en segmentatie van organen in medische beeldvorming

maandag 1 juli 2024, 10:30
Promovendus
G.E. Humpire Mamani
Promotor(s)
prof. dr. B. van Ginneken, prof. dr. W.M. Prokop
Copromotor(s)
dr. ir. C. Jacobs, dr. N. Lessmann
Locatie
Aula

Het onderwerp van dit proefschrift is het gebruik van deep learning - een vorm van kunstmatige intelligentie - om de detectie en segmentatie van structuren in computertomografiescans te verbeteren, vooral voor patiënten met kanker. In dit proefschrift wordt een methode beschreven voor de lokalisatie van organen in drie dimensies met behulp van orthogonale weergaven. Hoofdstuk 3 rapporteert segmentatie-algoritme voor de milt gebaseerd op een zogenoemde convolutional neural network, met de mogelijkheid om die snel in de klinische praktijk te implementeren. Hoofdstuk 4 behandelt de segmentatie van nierafwijkingen, met nadruk op hoe een ablatiestudie gebruikt werd om de prestaties te optimaliseren. Hoofdstuk 5 demonstreert het gebruik van zogenoemde transfer learning om aanvullende structuren uit een gedeeltelijk geannoteerde dataset te segmenteren. In Hoofdstuk 6 wordt het potentieel van geautomatiseerde hulpmiddelen besproken, onder meer om de werklast van radiologen te verminderen, de nauwkeurigheid van bevindingen te verbeteren en te helpen bij de klinische besluitvorming. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door algoritmes die organen en afwijkingen kunnen lokaliseren en segmenteren op een betrouwbare wijze, die van belang zijn voor de diagnostiek en behandelplan. Dit proefschrift concludeert dat de aangetoonde methoden een bijdrage leveren aan de kennis omtrent kunstmatige intelligentie als klinisch ondersteuningsinstrument.

Gabriel E Humpire-Mamani studeerde af in systeemtechniek aan de Nationale Universiteit van San Agustin, Peru. In 2012 behaalde hij een masterdiploma in computerwetenschappen aan de Universiteit van Sao Paulo, Brazilië. In februari 2016 begon hij te werken als promovendus bij onderzoeksgroep DIAG in het Radboudumc, Nijmegen. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het detecteren en segmenteren van organen bij kankerpatiënten.