Bacteriën reinigen afvalwater door medicijnresten af te breken

woensdag 14 september 2022, 12:30
Promotie
Microbiële verwijdering van organische microverontreinigingen onder afvalwaterzuiveringsomstandigheden
Spreker of promovendus
mevrouw A.B. Ríos Miguel MSc.
Promotor(s)
dr. C.U. Welte, prof. dr. ir. M.S.M. Jetten
Organisatie
Ecological Microbiology, Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Locatie
Aula

Elke keer dat we medicijnen nemen, wordt het uitgescheiden via de urine die rivieren en zelfs drinkwater in lage concentraties bereikt. Dit gebeurt omdat micro-organismen in de omgeving nog niet over de noodzakelijke moleculaire hulpmiddelen beschikken om de complexe chemische structuren van medicijnen te doorbreken. Sommige stoffen worden echter geheel of gedeeltelijk uit (afval)water verwijderd door micro-organismen, en in dit proefschrift zijn de mechanismen onderzocht die aan dit proces ten grondslag liggen. We hebben geleerd dat hogere medicijnconcentraties normaal gesproken de verwijderingssnelheid verhogen. Bovendien waren volledige ammoniak-oxiderende bacteriën succesvoller dan canonieke nitrifiers bij de omzetting van benzimidazol-fungiciden. Ten slotte identificeerden we genkandidaten die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van paracetamol in afvalwaterzuiveringsinstallaties (d.w.z. amidasen, dioxygenasen). Mobiele genetische elementen waren aanwezig in de buurt van deze katabole genen, dus ze kunnen worden uitgewisseld tussen bacteriën op een vergelijkbare manier als antibioticaresistente genen. Concluderend heeft dit proefschrift onze kennis over de microbiële afbraakroutes van medicijnen vergroot, wat nuttig zal zijn om risicobeoordelingsmodellen te verbeteren en het ontwerp van nieuwe processen om medicijnen uit water te verwijderen te sturen.

Ana Belén Ríos Miguel werd geboren op 12 juli 1993 in Burgos, Spanje. Ze genoot altijd van wiskunde en andere (natuur)wetenschappelijke vakken op school, dus besloot ze de Bachelor Biotechnologie te gaan studeren aan de Universiteit van Salamanca, Spanje. Na het behalen van haar bachelordiploma in 2015 zette ze haar carrière in het buitenland voort met de Master in Microbiologie aan de Radboud Universiteit. Tijdens de twee masterstages specialiseerde ze zich in metabole modellering van infectieziekten. In 2017 heeft zij de masteropleiding cum laude afgerond. Omdat ze de combinatie van labwerk en data-analyse miste, begon ze aan een PhD bij de afdeling Microbiologie van de Radboud Universiteit onder begeleiding van dr. Cornelia Welte en prof. dr. Mike Jetten. Ze onderzocht de microbiële verwijdering van geneesmiddelen onder omstandigheden van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de promotieperiode (2018-2022) wordt beschreven in dit proefschrift.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.