Bedrijfsinnovatie in ontwikkelingslanden

dinsdag 14 mei 2024, 14:30
Promovendus
A.K. Krakah
Promotor(s)
prof. dr. J. Knoben (Tilburg University)
Copromotor(s)
dr. G. Vannoorenberghe (KU Leuven)
Locatie
Aula

Literatuur over de drijvende krachten achter innovatie is bezoedeld door overgeneralisatie als gevolg van het gebrek aan gegevens op bedrijfsniveau in ontwikkelingslanden (Zanello et al., 2016), terwijl bij agglomeratie sprake is van ambiguïteiten (Beaudry & Schiffauerova, 2009) wat betreft de effectiefste externaliteit, lokalisatie of urbanisatie. Daarnaast is de kennis beperkt over de agglomeratie-mechanismen en de processen op bedrijfsniveau die ten grondslag liggen aan deze verschillen. Daarom onderzoekt deze scriptie microgegevens van 5400 productielocaties en een bedrijvenpopulatie van 638.000 ondernemingen om de rol van de markt, de locatie en de capaciteiten te onderzoeken.
We stellen dat de verkoop door binnenlandse bedrijven aan multinationals als een indirecte vorm van internationalisering wel de innovatie van processen aanzienlijk stimuleert, maar niet die van producten. Export als vorm van directe internationalisering heeft een nulresultaat. Daarnaast stimuleren urbanisatie-externaliteiten de innovatie aanzienlijk bij bedrijven in een straal van 25 tot 60 kilometer van elkaar, maar lokalisatie heeft negatieve effecten hoewel die niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn (Knoben et al., 2016). We hebben gesteld dat openheid, markt en absorptieve capaciteiten de externaliteiten zullen beïnvloeden door hun effectiviteit bij innovatie te matigen. Verrassend genoeg ondersteunen de gegevens de hypothesen niet, waarbij omvang, middelen en institutionele beperkingen waarschijnlijk leiden tot wantrouwen in en onaantrekkelijkheid van bedrijven als kennispartners. Het onderzoeken van de barrières bij het matigen van capaciteiten kan diepgaand inzicht bieden.

Ik ben geboren in Ghana op 10 mei 1974. Momenteel ben ik als promovendus verbonden aan de NSM en IMR van de Radboud Universiteit (RU). Ik heb een MSc in Business en Economie (2011) van het Blekinge Institute of Technology Karlskrona (Zweden); een MPhil in Economie (2010) van de University of Cape Coast (Ghana); een bachelor (cum laude) Statistiek en Economie (2004) van de University of Ghana, Legon (Ghana); en een HND in Statistiek van de Ho Technical University (1997) (Ghana).
In 1999 ben ik begonnen bij Ghana Statistical Services en momenteel ben ik hoofd Industrial Statistics & Principal Economic Statistician. Sinds 2008 ben ik lid van het Comité van deskundigen inzake classificatie van de VN en van 2008 tot 2010 werkte ik als VN-deskundige inzake industriële statistieken.
Naast mijn twee masterscripties heb ik bijgedragen aan:
a) Krakah, A., Nsowah-Nuamah, N., Awoonor-Williams, M., & Teal, F. (2009, maart). Manufacturing firms in Ghana: Comparing the 1987 and 2003 Censuses.