Behandeling van posttraumatische stress middels game-based meditatie therapie.

vrijdag 28 oktober 2022, 10:30
Promotie
Breathe and Let Be: Verbetering in posttraumatische stress en neurobiologische dysregulatie met game-based meditatie therapie bij getraumatiseerde adolescenten in residentiële zorg.
Spreker of promovendus
mevrouw A.T. Schuurmans MSc.
Promotor(s)
prof. dr. R.H.J. Scholte, prof. dr. R. Otten, prof. dr. A. Popma
Copromotor(s)
dr. K.S. Nijhof
Organisatie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Locatie
Aula

Jongeren in residentiële zorg zijn vaak blootgesteld aan langdurige traumatische gebeurtenissen. Hun neurobiologische stress systeem lijkt ontregeld te zijn en deze jongeren laten vaak onder- of overreageren zien bij nieuwe stressoren.

Dit proefschrift laat zien dat de neurobiologische stressreacties van getraumatiseerde jongeren verschillen met die van een niet-getraumatiseerde controlegroep. Daarnaast is er een validatiestudie uitgevoerd waarbij de nauwkeurigheid en voorspellende waarde van een wearable polsband om hartslagvariabiliteit parameters te meten werd vergeleken met data uit een electrocardiogram (ECG). Tenslotte is er een drietal studies uitgevoerd om de effectiviteit te testen van een game-based meditatie interventie bij getraumatiseerde jongeren in residentiële zorg. Middels een pilot studie werden drie game-based interventies onderzocht, waarna de best passende werd geselecteerd voor vervolgonderzoek. Twee effectstudies onderzochten psychopathologische en neurobiologische uitkomsten. Er waren verbeteringen in posttraumatische symptomen, stress, angst, depressie en agressie waarneembaar. Ook neurobiologische uitkomstmaten lieten verbeteringen zien bij de experimentele groep. Samengevat kan geconcludeerd worden dat game-based meditatie therapie een veelbelovende vorm van behandeling is voor getraumatiseerde jongeren in residentiële zorg.

Angela Schuurmans (1987) behaalde haar masters in Gedragswetenschappen (met genoegen) en Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en in Speltherapie (cum laude) aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij voerde haar promotieonderzoek uit bij het Behavioural Science Institute. Momenteel is Angela werkzaam als psycholoog en speltherapeut in een klinische setting.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.