Beïnvloeding door beweging

dinsdag 20 februari 2024, 12:30
Promovendi
C.W.M. Heijligers drs. , S.J. Graafstal MSc.
Promotor(s)
prof. dr. A.M.T. Bosman
Copromotor(s)
dr. F.W. Hasselman, dr. M.L. Wijnants

In de hulpverlening is gesproken taal veelal het instrument voor gedragsverandering. Er zijn hulpvragers met problemen waar gesproken taal geen ingang vormt voor verandering. In dit proefschrift laten we zien dat je gebruik kunt maken van de natuurlijke bewegingen van mensen. Zo zijn sommige mensen snel in hun beweging, terwijl anderen langzaam zijn. In de interactie tussen mensen met vergelijkbare snelheid van bewegen ontstaat er prettig contact en ervaren ze een gevoel van samenzijn en verbinding. We zien bij hulpvragers dat hun bewegingen niet altijd matchen met anderen in hun omgeving. Hierdoor missen ze ook het gevoel van prettig contact. Een oplossing voor deze mismatch is dat de hulpgever diens snelheid aanpast aan de bewegingssnelheid van de hulpvrager. Uit tien casussen blijkt dat deze wijze van interveniëren tot een afname van problemen heeft geleid en een toename van prettig contact met de omgeving. In dit proefschrift beschrijven we kenmerken van bewegingen waarmee je als hulpgever het gedrag van hulpvragers kunt beïnvloeden. 

Carine Heijligers (1958) heeft haar leven lang in de jeugdhulpverlening gewerkt. Begonnen als woonbegeleider in Browndale huizen, heeft ze zich verder ontwikkeld tot vaktherapeut beeldend en opleider video interactiebegeleiding. Carine bleek zeer succesvol te zijn in haar aanpak met jongeren met ernstige gedragsproblemen binnen Koraal NOB, locatie De La Salle. De behaalde successen bereikten de Radboud Universiteit. Dit leidde tot een samenwerking met Carine met de wens haar werkwijze wetenschappelijk te onderzoeken en te onderbouwen. 
Sonja Graafstal (1964) heeft als pleegouder de hulpverleningspraktijk van binnenuit leren kennen. Ze werkte jarenlang met haar gezin aan de opvang van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Tijdens haar studie orthopedagogiek in 2004 leerde ze Carine kennen en raakte geboeid door de werkwijze van Carine, waarin beweging het aangrijpingspunt voor gedragsverandering is. Nadat Sonja in 2011 de Research Master had afgerond, sloegen Sonja en Carine de handen ineen voor een gezamenlijk promotietraject dat nu zijn afronding krijgt.