Beoordeling van chirurgische uitvoering bij slokdarmoperaties met operatievideo’s

dinsdag 28 mei 2024, 14:30
Promovendus
M.H.M. Ketel
Promotor(s)
prof. dr. C. Rosman
Copromotor(s)
dr. B.R. Klarenbeek, dr. F.T.W.E. van Workum (CWZ)
Locatie
Aula

Een essentieel onderdeel voor de behandeling van patiënten met slokdarmkanker is de slokdarmoperatie. Alleen meer dan de helft van de patiënten krijgt een complicatie na de operatie. Bovendien bestaan er verschillen in uitkomsten voor patiënten tussen ziekenhuizen in Nederland. Dit proefschrift toont aan dat de manier waarop de slokdarmoperatie wordt uitgevoerd nu objectiever en gestructureerd beoordeeld kan worden met de ontwikkelde MIE-CAT tool. Deze tool kan o.a. ingezet worden voor training van chirurgen, kwaliteit en onderzoeksdoeleinden. De landelijke vervolgstudie, met alle 15 ziekenhuizen die deze operatie uitvoeren, liet aanzienlijke verschillen in chirurgische uitvoering zien. Daarnaast hoe beter de chirurgische performance was beoordeeld aan de hand van operatievideo’s, hoe beter de uitkomsten voor slokdarmkankerpatiënten na de operatie waren. Ook al lijkt dit logisch, de manier hoe de operatie wordt uitgevoerd blijkt cruciaal. Het evalueren van deze uitvoering zal naar verwachting verbeteringen en betere resultaten voor patiënten na de slokdarmoperatie opleveren.

Mirte Ketel (1994) behaalde in 2019 haar masterdiploma Technical Medicine (Imaging & Interventions) aan de Universiteit Twente. Daarna begon ze in 2020 aan haar promotieonderzoek bij de afdeling Heelkunde in het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als Technisch Geneeskundige bij de afdeling Bureau Innovatie in het Deventer Ziekenhuis, waar ze helpt om innovaties in de kliniek te krijgen.