Bescherming tegen malaria: Vooruitgang in preklinische modellen en klinische interventies

donderdag 7 september 2023, 12:30
Promovendus
S.C. van der Boor
Promotor(s)
prof. dr. R.W. Sauerwein
Copromotor(s)
dr. M.B.B. McCall, dr. A.S. Yang
Locatie
Aula

Malaria veroorzaakt jaarlijks meer dan 600.000 doden, voornamelijk bij jonge kinderen in sub-Sahara Afrika. Sinds 2020 neemt de incidentie van malaria weer toe, waardoor het moeilijk wordt om de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen: het aantal malariagevallen in 2030 met 90% te verminderen. Er zijn daarom dringend nieuwe en effectieve interventies nodig om deze ziekte te bestrijden. De veiligheid en effectiviteit van twee immunisatiestrategieën gericht op het leverstadium van malaria werd onderzocht. De eerste strategie gebruikte genetisch gemodificeerde parasieten. De tweede strategie omvatte het blootstellen van deelnemers aan potente malariaparasieten terwijl ze medicijnen gebruikten om symptomatische ziekte te voorkomen. Met beide strategieën werd bescherming opgewekt in vrijwilligers. Vervolgens werd het potentieel van varkens als preklinisch model voor malaria leveronderzoek onderzocht. Tot slot werd het gebruik van monoklonale antilichamen om malariatransmissie te voorkomen onderzocht. Passieve immunisatie voorkwam met succes de vorming van geïnfecteerde muggen. Deze bevindingen dragen bij aan het reduceren van de wereldwijde impact van malaria. 

Saskia van der Boor (1991) behaalde haar bachelor liberal arts and sciences, magna cum laude, aan het University College Utrecht, Nederland. Vervolgens voltooide ze haar studie geneeskunde en onderzoek (SUMMA), magna cum laude. In 2017 startte ze haar promotieonderzoek bij de afdeling Medische Microbiologie van het Radboudumc. Momenteel specialiseert zij zich op het gebied van infectieziektebestrijding (arts Maatschappij + Gezondheid).