Besluitvorming op maat bij patiënten met open wonden

donderdag 30 maart 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw A.H.J. Janssen drs.
Promotor(s)
prof. dr. H. Vermeulen
Copromotor(s)
dr. A.M. Eskes (Amsterdam UMC), dr. T.S. de Vries Reilingh (Elkerliek ziekenhuis)
Locatie
Aula

Naast een wond kan ook de wondbehandeling invloed hebben op het leven van een patiënt. Een substantieel aantal patiënten stopte met negatieve druktherapie (NDT) voor het doel bereikt was, door het vastzitten aan een apparaat, de afhankelijkheid van anderen en een verminderd zelfbeeld. Uit het vervolgonderzoek in 16 ziekenhuizen bleek dat het hebben van een gevoelige huid en wanneer de beslissing voor NDT gezamenlijk is genomen, resulteert in een vroegtijdige beëindiging van NDT. Een nog verder te onderzoeken potentieel alternatief voor NDT is een capillair verband. Patiënten gaven aan dat ze na geïnformeerd te zijn over de verschillende behandelopties, willen dat de behandelaar de therapiekeuze maakt. Daarnaast prefereerden patiënten een wonddeskundige voor hun wondzorg boven dat ze dat zelf (leren te) doen. Om ongemak en kosten te besparen dienen behandelaars en patiënten elkaar te informeren over verschillende behandelingsopties en waarden en voorkeuren, om zo samen tot een behandeling-op-maat te komen.

Alexandra Janssen (1970) haalde in 2006 haar MANP diploma. In 2014 behaalde ze haar master Health & Social Care (BCU). In 2018 startte ze haar promotie onderzoek (Radboudumc). Momenteel werkt ze als VS wondzorg in het Elkerliek ziekenhuis, in het Regionaal Expertise Team Wondzorg, is ze docent van de opleiding tot wondverpleegkundige (Zorgacademie Radboudumc) en voorzitter van V&VN Wondexpertise.