Bewegende beeldvorming voor de diagnose en evaluatie van knieaandoeningen

vrijdag 22 september 2023, 10:30
Promovendus
H. Dunning MSc.
Promotor(s)
prof. dr. ir. N.J.J. Verdonschot
Copromotor(s)
dr. ing. S.A.W. van de Groes, dr. ir. D.W. Janssen
Locatie
Aula

Veel spierskeletaandoeningen zorgen met name voor klachten tijdens lichamelijke activiteit en hebben invloed op de manier van bewegen. Toch vindt de huidige medische beeldvorming veelal plaats terwijl de patiënt zo stil mogelijk staat of ligt. Hierdoor wordt belangrijke informatie over het effect van de aandoening op beweging en vice versa niet vastgelegd.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van methoden om CT-beelden te verkrijgen tijdens het uitvoeren van een beweging. Deze methoden worden toegepast op patiënten met patellofemorale instabiliteit, een knieaandoening waarvan de effecten met name merkbaar zijn tijdens beweging. Daarnaast worden ze toegepast op gezonde proefpersonen.

De resultaten van dit proefschrift bevestigen dat de knieën van patiënten met patellofemorale instabiliteit anders bewegen dan die van gezonde proefpersonen. De ontwikkelde methoden bieden de mogelijkheid om deze verschillen te kwantificeren, wat helpt bij de diagnose en evaluatie van dergelijke knieaandoeningen. Hierdoor kan een meer patiëntspecifiek behandelplan worden opgesteld. 

Hans Dunning behaalde zijn masterdiploma Biomedical Engineering aan de Rijkuniversiteit Groningen in 2017. Daarna werkte hij als research scientist bij de afdeling orthopedie van het Radboudumc. In 2018 begon hij op dezelfde afdeling aan zijn promotieonderzoek. Momenteel werkt als Hans R&D Scientist Imaging & Dosimetry bij Quirem Medical.