Botgenezing bij diabetische en osteoporotische aandoeningen

donderdag 16 maart 2023, 10:30
Promovendus
de heer W.A. Camargo
Promotor(s)
prof. dr. J.A. Jansen, dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Copromotor(s)
dr. J.W.M. Hoekstra
Locatie
Aula

Wereldwijd neemt het aantal ouderen de komende decennia naar verwachting fors toe. Volgens de VN is in 2050 één op de zes mensen ouder dan 65 jaar. Ook het aantal mensen met diabetes en osteoporose zal door de vergrijzing naar verwachting drastisch toenemen. Diabetes en osteoporose worden gekenmerkt door vertraagde en/of verstoorde botregeneratie. Chirurgische ingrepen waarbij botvervanging of -augmentatie betrokken is, kunnen de klinische resultaten negatief beïnvloeden en het aantal klinische mislukkingen verhogen. Dit onderzoek bewees de verminderde botvorming voor diabetische en osteoporotische aandoeningen wanneer een botvervanger wordt gebruikt in diermodellen. De onderzoekers bootsen een menselijke situatie na, waar osteoporotische medicatie in dieren werd getest en het gunstige effect van het medicijn werd bevestigd, waarbij botvorming werd gestimuleerd tot niveaus in vergelijking met normaal. Ten slotte worden in dit proefschrift de ontwikkeling van botvervangers en implantaatoppervlakken die de botvorming kunnen verbeteren, onderzocht.

Winston Adam Camargo (1980) behaalde zijn diploma tandheelkunde aan de staatsuniversiteit van Ponta Grossa (Brazilië) in 2006, nadat hij met succes de specialisatie in parodontologie had afgerond, en een master in tandgeneeskunde aan de universiteit van Porto (Portugal). In 2014 startte hij met zijn promotieonderzoek bij de afdeling Tandheelkunde (Biomaterialen), in het Radboudumc. Momenteel werkt hij als parodontoloog en geeft hij les aan het Trinity College (Ierland).