Capturing presence

woensdag 21 juni 2023, 12:30
Experiences of teachers and students in secondary education
Promovendus
E.C.J. Roefs
Promotor(s)
prof. dr. P.C. Meijer
Copromotor(s)
dr. I.E. Oosterheert, dr. Y.A.M. Leeman
Locatie
Aula

‘Presence’ betekent gefocust zijn op het hier-en-nu en waarnemen met heel het wezen en alle zintuigen. Dit promotieonderzoek laat zien dat presence in het voortgezet onderwijs door docenten en leerlingen ervaren én relevant gevonden wordt. Het motiveert leraren en leerlingen en draagt bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Voor docenten is presence in lesgeven het hebben van volle aandacht voor en responsiviteit naar leerlingen, de lesstof en zichzelf. Ze koppelen het sterk aan de essentie van lesgeven, hun eigen voldoening in lesgeven en de betrokkenheid, het leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Voor leerlingen is presence in leren actief betrokken zijn bij de lesstof en zich verbonden voelen met anderen in de les. Zij koppelen dit aan het verbreden van hun wereldbeeld en zelfverzekerder en autonomer worden in hun denken en handelen. Docenten ervaren gemiddeld in iets meer dan de helft van hun lessen presence in lesgeven. Leerlingen ervaren incidenteel op een schooldag presence in leren; vooral in situaties waarin ze merken dat zij ertoe doen en de lesstof gezamenlijk verkend wordt. Het promotieonderzoek geeft inzichten in een tot nu toe weinig onderzocht fenomeen dat van belang is voor het VO.

Edith Roefs werkt als hogeschoolhoofddocent voor de Master Educational Needs en de Master Learning & Innovation binnen het domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim. Daarnaast is ze als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Urban Care & Education van Windesheim Flevoland in Almere. In 2016 startte ze een promotieonderzoek naar presence in het voortgezet Onderwijs bij de Docentenacademie van de Radboud Universiteit.