Changes and Contrasts in Attitudes Towards Ethnic Minorities

vrijdag 9 juni 2023, 10:30
Promovendus
I.P. Hendriks MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P.L.H. Scheepers, prof. dr. M. Lubbers
Locatie
Aula

Het Nederlandse migratiedebat wordt gekenmerkt door sterk gepolariseerde en verhitte verhoudingen. Op grond van mediaberichten zou je denken dat dat iedereen óf sterk voor óf sterk tegen de komst van migranten en vluchtelingen is. Eerder onderzoek laat echter zien dat de zwijgende meerderheid van de Nederlandse bevolking zich ergens in het midden hiervan bevindt. In mijn proefschrift richt ik me niet per se op degenen die zich standvastig aan de uitersten van dit spectrum bevinden, maar juist op situaties waarin mensen van mening over etnische minderheden veranderen of situaties waarin zij een ‘contrasterende’ houding hebben – oftewel wanneer men positiever is over het ene aspect van migratie maar negatiever over het andere aspect. Meningen over etnische minderheden blijken behoorlijk stabiel te zijn over tijd, maar veranderen in sommige gevallen. Daarnaast blijkt een kleine minderheid contrasterende houdingen te hebben. Deze bevindingen weerspiegelen een bepaalde voorwaardelijkheid in de acceptatie van minderheden. Al met al laat ik in mijn proefschrift zien dat meningen niet altijd vast staan en dat er ruimte is om een mening te heroverwegen. Als we weten waar de grenzen van acceptatie en weerstand liggen, kunnen we ook zien waar de mogelijkheden liggen om deze grenzen te verruimen. 
 
Inge Hendriks (1994) behaalde een bachelor Sociologie, een research master Social and Cultural Science (cum laude) en een master Politicologie (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2018 startte ze haar promotieonderzoek bij de vakgroep Sociologie en het ICS (Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology). Momenteel werkt ze als kennis- en onderzoekscoördinator voor het Directoraat Generaal Migratie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en als projectsecretaris van de Fundamentele Heroriëntatie Asiel bij ABDTopconsult.