Chronische pijn na een rugoperatie: verbetering van diagnostiek en de behandeling ervan middels ruggenmergstimulatie

donderdag 6 juni 2024, 10:30
Promovendus
R.L. Witkam
Promotor(s)
prof. dr. K.C.P. Vissers
Copromotor(s)
dr. D.J.H.A. Henssen
Locatie
Aula

Chronische pijn in de rug en/of benen ten gevolge van het 'Failed Back Surgery Syndrome (FBSS)' komt in nagenoeg 30% van de patiënten die een operatie aan de onderrug hebben ondergaan voor. De oorzaak van FBSS is meestal onduidelijk, wat het lastig te behandelen maakt, en eist daarom een zware tol van zowel de patiënt als samenleving. Dit proefschrift laat zien dat medische beeldvorming mogelijk kan bijdragen aan het vinden van objectieve maatstaven voor het diagnosticeren van FBSS. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat het verkennen van de sterk persoonlijke beleving van pijn bij een FBSS-patiënt van essentieel belang is, onder andere ten gunste van multidimensionale en allesomvattende benaderingen van patiëntbegeleiding, behandeling en evaluatie van therapie uitkomsten. Aangaande epidurale ruggenmergstimulatie toont dit proefschrift aan dat een proefperiode geen duidelijke meerwaarde kent. Daarom dient de plaats van een proefperiode in het behandelalgoritme te worden heroverwogen. Tenslotte beschrijft dit proefschrift dat, wanneer de minimaal invasieve ruggenmergstimulatie onvoldoende effectief is, het gebruik van chirurgisch geplaatste elektroden ook overwogen zou moeten worden.

Jesper (1996) behaalde in 2022 cum laude zijn Masterdiploma Geneeskunde aan de Radboud Universiteit, terwijl hij simultaan het grootste gedeelte van zijn promotietraject al had afgerond (afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde). Per 1 januari 2024 is hij gestart aan de medisch-specialistische vervolgopleiding tot Anesthesioloog (Radboudumc).