Circulerend tumor DNA metingen in patiënten met dikkedarm- en slokdarmkanker

vrijdag 12 mei 2023, 10:30
Promovendus
L.S.M. Hofste MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M.J.L. Ligtenberg
Copromotor(s)
dr. B.R. Klarenbeek, dr. R.S. van der Post
Locatie
Aula

Om de zorg van patiënten met kanker verder te kunnen verbeteren is er een sterke vraag naar betrouwbare biomarkers die de ontwikkeling van tumoren tijdens de behandeling kunnen meten. In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de analyse van circulerend tumor DNA op verschillende tijdspunten tijdens de behandeling in patiënten met dikkedarm- en slokdarmkanker. Circulerend tumor DNA komt voor in het bloed van patiënten met kanker en weerspiegelt de aanwezigheid van de tumor. Dit onderzoek laat zien dat de hoeveelheid circulerend tumor DNA in patiënten met niet-uitgezaaide ziekte laag is en dat er daarom hele gevoelige analysemethoden nodig zijn. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat de aanwezigheid van circulerend tumor DNA tijdens de behandeling een ongunstig ziektebeloop kan voorspellen. Dit opent mogelijkheden om na verdere evaluatie van de klinische waarde van deze metingen de behandeling beter op de patiënt af te stemmen.

Lisa Hofste (1993) behaalde in 2018 haar Masterdiploma Biomedical Sciences aan de Universiteit Utrecht en startte toen met haar promotieonderzoek bij de afdeling Genetica van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als assistent laboratorium diagnostiek (niet in opleiding) bij de afdeling Genetica van het UMC Utrecht.