Compensatie van lees- en spellingsvaardigheden bij kinderen met dyslexie

vrijdag 27 januari 2023, 12:30
Promovendus
de heer W.J. van Rijthoven MSc.
Promotor(s)
prof. dr. L.T.W. Verhoeven, prof. dr. P.C.J. Segers
Copromotor(s)
dr. M.A.J. Kleemans
Locatie
Aula

Goed leren lezen en spellen vraagt om een nauw met elkaar verbonden netwerk van kennis; kennis van de betekenis (semantiek), klanken (fonologie) en letters (orthografie). Hoe overdadiger het netwerk is, des te makkelijker zal het lezen en spellen gaan. Kinderen met dyslexie hebben vaak problemen met het opbouwen van het fonologische deel van het netwerk en de fonologische tekorten die daardoor ontstaan veroorzaken lees- en spellingproblemen. Robin van Rijthoven vroeg zich in zijn proefschrift af of kinderen eventuele krachten in de andere twee delen van het netwerk kunnen gebruiken om de schade te beperken en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Hij liet zien dat kinderen met een goed semantisch netwerk relatief beter lezen en spellen en dat kinderen met zo’n goed netwerk in een behandeling zelfs meer vooruitgaan in hun spellingvaardigheid dan kinderen met een minder goed netwerk. Verder liet hij zien dat kinderen met dyslexie, ongeacht hun fonologische tekorten, baat hebben bij een geïntegreerde lees- en spellingbehandeling waarin relatief veel aandacht uitgaat naar spelling. Het stimuleren van het orthografische netwerk lijkt daarmee ook compenserend te werken.   

Robin van Rijthoven (geboren in 1989, Hooge- en Lage Mierde) voltooide zowel de bachelor als master ‘Pedagogische wetenschappen’ aan de Radboud Universiteit.Gelijktijdig met het schrijven zijn proefschrift had Robin een belangrijke rol in de ontwikkelen van de eerste volledig universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs in Nederland, die nu bekend staat onder de naam Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO). Hij is op dit moment werkzaam als opleidingscoördinator en docent binnen deze opleiding.