Conferentie: 'The Role of the supervisor'

maandag 10 juni 2024, 12:15 - 17:00

Maandag 10 juni 2024 vindt er van 12.15 - 17.00 uur een conferentie genaamd 'The Role of the supervisor' plaats op de Erasmus Univesiteit in Rotterdam. De conferentie, die mede wordt georganiseerd door Claartje Bulten, is een samenwerking tussen meerdere universiteiten voor het nationaal sectorplan. Een van de punten uit het sectorplan is het verkorten van de duur van promotietrajecten. Deze conferentie richt zich op de vraag welke rol supervisors hierin kunnen spelen.

Bekijk de website voor meer informatie en aanmelding.

Wanneer
maandag 10 juni 2024, 12:15 - 17:00