Conferentietolken met Internationale Gebarentaal

maandag 30 oktober 2023, 12:30
Promovendus
M.C. de Wit-van Schagen
Promotor(s)
prof. dr. O. Crasborn, prof. dr. J. Napier (Heriot Watt University Edinburgh
Locatie
Aula

Bij internationale organisaties zoals de VN en de EU is er veel vraag naar het tolken van Internationale Gebarentaal (IS). Er is weinig bekend over hoe tolken Internationale Gebarentaal leren en ermee werken tijdens conferenties op hoog niveau. Internationale Gebarentaal verschilt van nationale gebarentalen, zoals NGT, omdat het geen formele status heeft en omdat een conventioneel lexicon en grammatica ontbreken. 
 
Ik heb onderzocht hoe conferentietolken Internationale Gebarentaal hun werkwijzen zien, waaronder hun profielen en competenties. Vooralsnog bestaat er geen formele opleiding voor conferentietolken Internationale Gebarentaal, zodat nieuwkomers de vereiste vaardigheden alleen kunnen opdoen door toegang te krijgen tot een gemeenschap van ervaren collega-tolken. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat gebarentolken alleen mogen werken voor internationale organisaties als zij, net als hun collega's die gesproken taal tolken, een afgeronde formele opleiding in conferentietolken hebben. Verder zouden de internationale organisaties de ontwikkeling van interne mentorprogramma's moeten bevorderen, zodat conferentietolken Internationale Gebarentaal hun conferentietolkvaardigheden in een authentieke omgeving onder de knie kunnen krijgen. Zo'n programma moet worden opgezet in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van internationale doven- en tolkenorganisaties. 

Maya de Wit-van Schagen is gebarentolk, trainer, onderzoeker en consultant. Haar werktalen zijn Nederlandse Gebarentaal (NGT), Internationale Gebarentaal (IS), Amerikaanse Gebarentaal (ASL) en Nederlands, Engels en Duits. Maya is RID-gecertificeerd ASL-tolk, heeft een bachelordiploma tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) en een masterdiploma van de eerste European Master of Sign Language Interpreting (EUMASLI)-opleiding. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses gaan uit naar conferentietolken in gebarentaal, waaronder professionele werkwijzen en werkomstandigheden. Maya deed haar onderzoek aan de Radboud Universiteit als extern promovendus.