Controlled Molecule-molecule Inelastic Collisions

dinsdag 27 september 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer G. Tang
Promotor(s)
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Organisatie
Institute for Molecules and Materials, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Locatie
Aula

In mijn proefschrift worden rotationeel inelastische botsingen tussen twee moleculen nader onderzocht met de gekruisde bundel techniek. Binnen de fysische chemie worden moleculaire botsingen met grote belangstelling bestudeerd, met als vooruitzicht de mogelijkheid om moleculaire interacties beter te begrijpen. Theoretici hebben verschillende botsingstheorieen ontwikkeld om de interactie tussen moleculen te beschrijven, uiteenlopend van klassieke tot kwantummechanische modellen. Om de kwaliteit van deze theorieen te testen, hebben we experimenten nodig met voldoende hoge resolutie om deze botsingen in detail vast te leggen. Tijdens een inelastische botsing kan de kinetische energie van de moleculen omgezet worden in rotationele energie en vice versa. Om deze complexe energiestructuur volledig op te kunnen lossen, gebruiken we een combinatie van Stark vertraging en VMI. De buitengewoon hoge resolutie die zo wordt bereikt stelt ons in staat om de moleculaire botsingsprocessen in detail te bestuderen. Het is mogelijk om twee moleculen te volgen terwijl zij elkaar bendaderen en transformeren in de botsingsproducten, en om te onderzoeken welke interactie uit het landschap van potentiele energie de botsing domineert.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.