Correct doseren van antibiotica voor ernstig zieke kinderen

donderdag 13 oktober 2022, 10:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer drs. S.J.F. Hartman
Promotor(s)
prof. dr. S.N. de Wildt, prof. dr. M.F. Schreuder
Copromotor(s)
dr. R.J.M. Brüggemann
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Farmacokinetiek beschrijft de reis van een geneesmiddel door het lichaam. Dit verloopt bij ieder mens anders, waardoor er verschillen in blootstelling kunnen ontstaan, zelfs als dezelfde dosis van een medicijn wordt gebruikt. Hoewel bekend is dat ernstige ziekte deze farmacokinetiek kan beïnvloeden, wordt daar bij de behandeling van infecties middels antibiotica aan kritiek zieke kinderen slechts beperkt rekening mee gehouden. De mogelijk te hoge of lage geneesmiddelconcentraties die hierdoor ontstaan, kunnen leiden tot falen van de behandeling of een schadelijke overdosering. Dit proefschrift had als doel om de doseringen van antibiotica bij kritiek zieke kinderen te verbeteren. Het verrichte onderzoek heeft inzicht gegeven in de mechanismen die de farmacokinetiek van antibiotica beïnvloeden, en heeft geresulteerd in verschillende dosisaanpassingen gericht op het optimaliseren van de therapie in deze kwetsbare patiënten. Dit betekent een belangrijke stap voorwaarts in het komen tot betere behandeling voor kritiek zieke kinderen van alle soorten en maten.

Stan Hartman (1988) behaalde in 2013 zijn artsdiploma aan de Radboud Universiteit. Hierna werkte hij als arts-assistent op de afdeling kindergeneeskunde in het Rijnstate ziekenhuis en later op de neonatale intensive care unit (NICU) in het Radboudumc. Vervolgens deed hij promotieonderzoek bij de afdeling Farmacologie & Toxicologie van het Radboudumc en werd hij gelijktijdig opgeleid als klinisch farmacoloog. Momenteel werkt hij als kinderarts in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.