Six people sitting at a round table.
Six people sitting at a round table.

Course Design and Evaluation

Tijdens deze cursus leer je hoe je een bestaand cursusontwerp op grond van een cursusevaluatie kunt doorontwikkelen.

  Algemeen

  Inhoud van de cursus  

  In deze cursus ga je op een gestructureerde manier aan een (her)ontwerp werken voor een cursus uit je eigen lespraktijk. Hiervoor wordt het ADDIE model als uitgangspunt genomen, waarbij gedurende de bijeenkomsten de verschillende ontwerpfases uit het model de revue passeren. De cursus behandelt het stimuleren van studentmotivatie en academische houding en biedt strategieën voor het maken van activerende, afwisselende en doelgerichte leeractiviteiten. Daarnaast leert de cursus hoe je evaluatiemomenten kunt integreren om continue verbetering te waarborgen en hoe je cursusevaluatie effectief toe kan passen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Aan het einde van de cursus heb je een weloverwogen en vernieuwend (her)ontwerp ontwikkeld wat als basis dient voor een nieuwe cursuseditie.

  Doelgroep  

  Docenten die deelnemen aan het reguliere BKO-traject. Ook docenten die niet deelnemen aan een BKO-traject zijn welkom om de cursus te volgen, mits er voldoende plaats is. Docenten die deelnemen aan het BKO-traject krijgen voorrang op deelname. 

  Om je goed te ontwikkelen op de competentiedomeinen Ontwerpen van onderwijs en Evalueren van onderwijs is het noodzakelijk dat je passende onderwijstaken hebt als je aan de cursus deelneemt. Heb je deze taken niet, ga dan in overleg met je leidinggevende. 

  Startdata

  16 september 2024, 13:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Engels
  Bijeenkomsten
  16 september 2024, 13:00 - 16:00
  14 oktober 2024, 13:00 - 16:00
  11 november 2024, 13:00 - 16:00
  06 januari 2025, 13:00 - 16:00
  Aantal bijeenkomsten
  4
  Unieke code
  CoDE 24-25 1
  09 oktober 2024, 10:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Engels
  Bijeenkomsten
  09 oktober 2024, 10:00 - 13:00
  06 november 2024, 10:00 - 13:00
  04 december 2024, 10:00 - 13:00
  22 januari 2025, 10:00 - 13:00
  Aantal bijeenkomsten
  4
  Unieke code
  CoDE 24-25 2
  27 januari 2025, 13:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Engels
  Bijeenkomsten
  27 januari 2025, 13:00 - 16:00
  24 februari 2025, 13:00 - 16:00
  24 maart 2025, 13:00 - 16:00
  16 juni 2025, 13:00 - 16:00
  Aantal bijeenkomsten
  4
  Unieke code
  CoDE 24-25 3
  11 februari 2025, 10:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Engels
  Bijeenkomsten
  11 februari 2025, 10:00 - 13:00
  11 maart 2025, 10:00 - 13:00
  08 april 2025, 10:00 - 13:00
  24 juni 2025, 10:00 - 13:00
  Aantal bijeenkomsten
  4
  Unieke code
  CoDE 24-25 4

  Factsheet

  Type onderwijs
  Cursus
  Niveau
  Beginner
  Studie uren
  28
  Eindresultaat
  Deelnamebewijs
  Aanbieder
  Education Support

  Contactinformatie

  Wil je je uitschrijven voor een editie of heb je een vraag over de cursus? 

  Mail dan naar: Cursusbureau [at] oo.ru.nl (Cursusbureau[at]oo[dot]ru[dot]nl) onder vermelding van je naam, cursusnaam en editienummer.  

  Werkwijze tijdens de cursus 

  Wanneer je deelneemt aan het BKO-traject werk je tijdens de training aan de BKO-opdracht voor de competentiedomeinen ‘Ontwerpen van onderwijs’ en ‘Evalueren van onderwijs’. Je krijgt opdrachten en theorieën aangereikt die je hierbij ondersteunen. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met mededocenten.

  De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur, zelfstudie, een feedbackmoment en een vierde bijeenkomst voor de afronding van de competentiedomeinen.Let op: élke cursusbijeenkomst, ook de eerste, vraagt gedegen voorbereiding door de deelnemers. De voorbereidingstijd voor de eerste bijeenkomst bedraagt ongeveer 3.5 uur. Docenten die géén deelcertificaat willen behalen voor de BKO hoeven niet aanwezig te zijn tijdens de vierde bijeenkomst. 

  De cursus wordt gegeven in het Engels, tenzij alle deelnemers Nederlands spreken.  

  Bewijs van deelname  

  Docenten die bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de opdrachten hebben gemaakt krijgen een bewijs van deelname. Voor een bewijs van deelname is actieve aanwezigheid aan 75% van de cursus verplicht. 

  Deelcertificaat BKO 

  Docenten binnen het reguliere BKO-traject ronden het competentiedomeinen Ontwerpen van onderwijs en Evalueren van onderwijs af met de trainer tijdens de afrondende bijeenkomst van de cursus. Wanneer de cursus en de BKO-opdracht met goed gevolg zijn doorlopen geeft de trainer een advies tot toekenning van het deelcertificaat. De faculteit waar je werkt, is verantwoordelijk voor het uitreiken van het deelcertificaat.    

  Kosten 

  Deelname is gratis.  

  Aanwezigheid tijdens cursussen

  Door de grote vraag naar de cursussen is het aantal docenten wat kan deelnemen beperkt. Om zo veel mogelijk docenten goed te kunnen ondersteunen vragen we je prioriteit te geven aan de cursus en aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is essentieel voor het volgen van de cursus. Kun je niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan vragen we je af te melden voor deze editie en bij een andere editie aan te melden. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij een van de andere bijeenkomsten, dan vragen we je het volgende: 

  1. Meld je uiterlijk 24 uur van tevoren af bij de trainer van je cursus. 
  2. Meld je alleen bij hoge uitzondering af (ziekte, familieomstandigheden, etc.). 

  Ben je afwezig tijdens een bijeenkomst zonder afmelding dan zijn wij genoodzaakt je inschrijving te annuleren. Voor een bewijs van deelname is aanwezigheid tijdens 75% van de cursus verplicht. 

  Wil je je uitschrijven voor een editie? Mail dan naar Cursusbureau [at] oo.ru.nl (Cursusbureau[at]oo[dot]ru[dot]nl) onder vermelding van je naam, cursusnaam en editienummer. 

  Inschrijven

  Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden voor de cursus. Wil je het deelcertificaat behalen voor de competentiedomeinen Ontwerpen van onderwijs en Evalueren van onderwijs? Check dan eerst goed of je de benodigde onderwijstaken hebt gedurende de loop van de cursus. Je ontvangt een automatische bevestiging van je aanmelding.

  Let op!

  Je aanmelding betekent niet direct dat je kunt deelnemen aan de cursus. Voorafgaande aan de aanvang van de cursus wordt een selectie gemaakt voor de deelname aan de cursus. Naar aanleiding van deze selectie ontvang je een bevestiging van deelname of een afwijzing voor deze editie. Bij een afwijzing raden wij je aan je in te schrijven voor een volgende editie. BKO-kandidaten krijgen voorrang in de selectie.