Creatief denken in het rekenonderwijs

vrijdag 6 oktober 2023, 10:30
Promovendus
I.C. de Vink MSc.
Promotor(s)
prof. dr. E.H. Kroesbergen, prof. dr. A.W. Lazonder
Locatie
Aula

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor creativiteit in het onderwijs omdat creatief denken en leren met elkaar samenhangen. Bij rekenen-wiskunde is dit ook belangrijk. Wanneer leerlingen een rekenprobleem oplossen helpt het hen als zij eerst verschillende mogelijke strategieën of oplossingen verzinnen (divergent denken) en vervolgens de verschillende opties evalueren en keuze maken voor een aanpak (convergent denken). In voorgaand onderzoek is vooral gekeken naar divergent denken, maar nog weinig naar convergent denken en hoe leerlingen nu het beste ondersteund kunnen worden om creatief te denken. In dit proefschrift zijn deze onderwerpen onderzocht onder leerlingen uit groep 7. Uit het onderzoek bleek dat veel kinderen het lastig vinden om creatief te denken bij een rekentaak. Dit was met name zo voor kinderen die rekenen lastig vinden. Andersom is het echter ook zo dat de kinderen die het beter lukt om creatief te denken ook beter presteren op verschillende rekentaken. In dit onderzoek lukte het om het divergent denken van kinderen te ondersteunen middels verschillende strategieën. De keuze voor een strategie is afhankelijk van welk aspect van het divergent denken ondersteund wordt. Het kiezen van de juiste taak is ook belangrijk: taken met meerdere oplossingen bieden meer ruimte voor creatief denken. 

Isabelle Oostveen-de Vink (1994) behaalde haar bachelordiploma pedagogische wetenschappen en research masterdiploma onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2019 begon zij aan haar promotieonderzoek naar creativiteit in het rekenonderwijs onder begeleiding van prof. dr. Evelyn Kroesbergen en prof. dr. Ard Lazonder. Zij vervolgt haar werk als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij actief is in de opleiding pedagogische wetenschappen, research master en academische lerarenopleiding. Haar onderzoek richt zich op het rekenonderwijs en vaardigheden die samenhangen met rekenprestaties.