Customized interactions: how street-level practitioners, managers, and policymakers accomplish and challenge the provision of customized social services

woensdag 14 februari 2024, 14:30
Promovendus
E.L. Visser
Promotor(s)
prof. dr. T. Brandsen, prof. dr. J.K. Helderman
Copromotor(s)
dr. P.M. Kruyen
Locatie
Aula

Dit proefschrift beantwoordt de vraag hoe maatwerk in de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg tot stand komt. Het laat zien dat uitvoerend ambtenaren goed in staat zijn om maatwerkoplossingen te bieden en daarbij zelfs hun eigen routines en beleid meer algemeen op creatieve wijze aanpassen om die maatwerkoplossingen te bereiken. Het proefschrift verschuift de aandacht van individuele ambtenaren of structuren naar de acties en interacties tussen uitvoerend ambtenaren, managers, en beleidsmakers en toont dat gedeelde routines en overleg een grote rol spelen. Maatwerk vraagt een andere manier van uitvoerend werk organiseren, waarbij uitvoerend ambtenaren niet alleen gebruik maken van meer discretionaire ruimte, maar ook van andere helpende en begrenzende structuren. Deze structuren zorgen voor creatieve oplossingen en voor een bepaalde voorspelbaarheid en consistentie. Wanneer dit niet goed wordt georganiseerd, komt maatwerk niet van de grond, of zijn er grote risico’s. Maatwerk betekent daarmee ook in essentie een andere verhouding tussen beleid, management, en uitvoering en een grotere rol voor constante afstemming en aanpassing. 

Naast deze empirische bijdrage, beargumenteert het proefschrift dat etnografische methoden bij uitstek geschikt zijn voor het onderzoeken van alledaagse activiteiten en ontmoetingen tussen uitvoering en beleid. Er wordt uitgebreid op de praktijk van deze methoden gereflecteerd. 

Lianne Visser is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op maatwerk en responsiviteit door uitvoerend ambtenaren, de relatie tussen uitvoering en beleid, en informele en alledaagse aspecten van het werk van uitvoerend ambtenaren, managers, en beleidsmakers. Daarnaast schrijft ze over kwalitatieve, etnografische methoden en Practice theory. 

Lianne werkte voor haar promotie als adviseur in het sociaal domein. Ze heeft een onderzoeksmaster in de antropologie en bachelor (cum laude) in Taal- en Cultuurstudies, beiden van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende bestuurskundige tijdschriften als Journal of Public Administration Research and Theory, Public Administration Review en Public Administration. Op het moment werkt ze aan nieuwe onderzoeksprojecten naar de rol van wethouders in responsieve sturing en naar uitvoerend ambtenaren als beleidsvertalers bij het leveren van maatwerk.