CWE symposium: Past, present and future of wetland functioning and restoration: 50-year anniversary of Aquatic Ecology and Environmental Biology at Radboud University

donderdag 30 maart 2023, 09:30 - 17:00
Presenting the past, present and future of ecological research on wetland ecosystems and discusses opportunities for improved wetland management and restoration, to celebrate the 50-year anniversary of wetland research at Radboud University.

Wetlands zijn belangrijke leefgebieden voor een grote diversiteit aan planten, dieren en micro-organismen en tal van ecosystemen. Ze spelen een belangrijke rol bij koolstofopslag en waterzuivering, vanwege hun nauwe koppeling tussen aquatische en terrestrische systemen. Deze ecosystemen worden echter ernstig bedreigd door antropogene invloeden zoals het verlies van leefgebied, vervuiling, droogte en verzuring.

Bekijk meer informatie op de CWE-website

Wanneer
donderdag 30 maart 2023, 09:30 - 17:00