Foto H. Guenter
Foto H. Guenter

De dynamiek van stem en stilzwijgen van werknemers: Een empirisch en theoretisch onderzoek

woensdag 26 juni 2024, 13:00 - 14:00

Van de subtiele onderstromen van discriminatie tot de openlijke stortvloeden van pesten en intimidatie, mishandeling op de werkplek manifesteert zich in talloze vormen die zowel de individuele waardigheid als de integriteit van de organisatie kunnen ondermijnen. De prevalentie van mishandeling in organisaties onderstreept de kritieke noodzaak voor werknemers om zich uit te spreken om een veilige cultuur te bevorderen. Dit evenement biedt nieuwe inzichten in de dynamiek van het spreken of zwijgen van werknemers in organisaties.
Ten eerste zal Hannes vertellen over een empirisch onderzoek naar hoe de waarschijnlijkheid van nieuwkomers om zich uit te spreken of te zwijgen evolueert in de tijd, met een bijzondere focus op de rol van organisatorische socialisatie. Specifiek zal Hannes inzichten delen in de verschillende trajecten van spreken of zwijgen en licht werpen op het veranderende gedrag van nieuwkomers naarmate ze meer vertrouwd raken met hun rollen en de organisatorische context. Focussen op nieuwkomers is cruciaal omdat hun eerste ervaringen en de organisatorische socialisatie die ze ondergaan fundamenteel vorm geven aan hun neiging om hun stem te gebruiken om problemen aan te kaarten of om te zwijgen, en zo het traject bepalen voor hun toekomstige betrokkenheid en de algemene gezondheid van de werkcultuur.
Vervolgens zal Hannes enkele nieuwe theoretische overwegingen introduceren over hoe spreken en zwijgen deel uitmaken van een dynamisch proces. Hiertoe zal Hannes een typologie introduceren die verschillende manieren onderscheidt waarop opkomen en zwijgen in de loop van de tijd met elkaar verbonden kunnen zijn, zoals een aanhoudende stem en het doorbreken van de stilte.
Vervolgens zal Hannes bespreken waarom en wanneer werknemers volharden of hun aanvankelijke beslissing om zich uit te spreken of te zwijgen over een en dezelfde kwestie na verloop van tijd herzien. Tot slot zal Hannes mogelijkheden voor toekomstig onderzoek belichten. Het bijwonen van deze lezing biedt theoretische en praktische inzichten voor het begrijpen en stimuleren van het stemgedrag van (nieuwe) werknemers.

Wanneer
woensdag 26 juni 2024, 13:00 - 14:00
Spreker
Hannes Günter
Locaties
Maria Montessorigebouw, MM 04.650
Contactinformatie

Joyce Elena Schleu (joyce.schleu [at] ru.nl (joyce[dot]schleu[at]ru[dot]nl)); Yannick Griep (yannick.griep [at] ru.nl (yannick[dot]griep[at]ru[dot]nl))

Als je dit colloquium wilt bijwonen, meld je dan aan via de datumprikker.