De Gebroeders van Lymborch op de kaart

De Gebroeders van Lymborch – Herman, Paul en Johan – zijn zoons uit de oudste kunstenaarsfamilie van Nederland die we bij naam kennen, de familie Maelwael Van Lymborch. Deze in Nijmegen geboren en getogen familie behoort tot de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst. Zij leefden begin vijftiende eeuw precies in de tijd dat we een ontwikkeling zien waarbij schilderen niet alleen meer een ambacht is, maar een steeds meer gewaardeerde kunstvorm wordt. Het werk van de Gebroeders van Lymborch op het gebied van miniaturen en getijdenboeken behoort tot de hoogtepunten van de middeleeuwse schilderkunst. Vooral hun nadruk op originaliteit en emoties en persoonlijkheid in de afgebeelde figuren werden geroemd en waren vernieuwend.

  Algemeen

  De gebroeders van Lymborch zijn eigenlijk de Rembrandt van de Middeleeuwen, helaas alleen niet even bekend, waarschijnlijk ook omdat hun kunst zich uitsluitend in boeken bevond en niet ingelijst in musea te bewonderen is. Vrij snel na hun dood raakten ze in de vergetelheid tot ze in de 19e eeuw herontdekt werden. In Nederland is vooral sinds het eerste Gebroeders van Limborch Festival in 2005 steeds meer aandacht voor deze familie en hun werk. 

  Opdrachtgever
  Het Gebroeders van Lymborch Huis ligt op Burchtstraat 63 in Nijmegen, bovenop de nog bestaande middeleeuwse kelders van het familieatelier waar de gebroeders het vak geleerd hebben. Het Gebroeders van Lymborch Huis toont als enige plek ter wereld al hun werken, vooral aan de hand van facsimile’s en uitvergrotingen. Op enkele archeologische vondsten na, is er dus eigenlijk geen originele kunst aanwezig. Als erfgoedhuis organiseren zij het hele jaar door educatieve en culturele activiteiten. Zo vindt iedere september het Gebroeders van Lymborch Festival plaats.

  Opdracht
  De opdrachtgever wil graag de positie van de Gebroeders van Lymborch als belangrijke kunstenaarsfamilie in verband brengen met andere belangrijke Nederlandse schilders en ervoor zorgen dat geïnteresseerden middels een soort routekaart verschillende plekken kunnen bezoeken die verband houden met ‘Nederlandse Meesters’.

  In deze denktank gaan jullie een netwerk/routekaart van Nederlandse kunstenaars opzetten en bedenken hoe je de gebroeders van Lymborch kunt koppelen in een bredere erfgoedtraditie. Welke Nederlandse kunstenaars horen hier bij: Rembrandt, Vermeer, Jeroen Bosch? Welke andere geschiedenissen kun je verbinden aan het werk en leven van de Gebroeders van Limborch? Hoe zet je een routekaart in de markt? Hoe kunnen we dit Nijmeegse erfgoed, achter slot en grendel weggeborgen in veelal private collecties middeleeuwse boeken in Frankrijk en de Verenigde Staten, zichtbaar maken voor een breed publiek?

  Factsheet

  Type onderwijs
  Werkgroep